Dordrecht versoepelt burgerparticipatie

0

Inwoners van Dordrecht moeten hun voorstellen voortaan eenvoudiger op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten, stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

De minimumleeftijd om mee te doen aan zo’n burgerinitiatief wordt in het voorstel verlaagd van achttien naar veertien. Het aantal handtekeningen dat nodig is wordt verlaagd van 1200 naar 30, 75 of 300, afhankelijk van de vraag of het initiatief betrekking heeft op de buurt, wijk of stad. Verder mogen er voortaan ook onderwerpen aan de orde komen waarover in de vorige raadsperiode besluiten zijn genomen. Tenslotte kan de gemeenteraad ook bewoners stimuleren met een burgerinitiatief te komen rond een thema.

Het college wil de inwoners van Dordrecht meer betrekken bij het bestuur van de stad. Dat kan door bewoners actief te betrekken bij voorstellen vanuit de gemeente, maar ook bewoners te stimuleren zelf met ideeën te komen. De verruiming van de mogelijkheden tot een burgerinitiatief passen bij de open, uitnodigende bestuursstijl die het college nastreeft.

Gemeenteraad
Als een onderwerp via een burgerinitiatief op de agenda komt, is het aan de gemeenteraad om te besluiten wat er met het voorstel gebeurt.

Behalve het voorstel voor het vereenvoudigen van een burgerinitiatief wil het college van burgemeester en wethouders ook de mogelijkheid voor een referendum opnieuw invoeren. Met een referendum kunnen inwoners de raad verzoeken een vorogenomen besluit niet uit te voeren. Het gaat om een raadgevend referendum, de uitslag is dus niet bindend voor de gemeenteraad.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.