Drie van de WT4-gemeenten intensieveren samenwerking

0

Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden starten vier grote projecten met als doel op die terreinen per 1 januari 2015 intensief te gaan samenwerken

Binnen de WT4-gemeenten (samenwerkingsverband tussen Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden) is het besluit genomen om de samenwerking te gaan intensiveren.

Daarbij kan samenvoeging van gemeentelijke afdelingen aan de orde zijn. Voordat het zover is, komt er een onderzoek om te bekijken wat nodig is om intensievere samenwerking per project mogelijk te maken. De intensivering van de samenwerking is niet door alle colleges van burgemeester en wethouders omarmd. Hoewel men graag zou aansluiten, heeft het college van Twenterand laten weten dat men op dit moment niet meedoet aan de intensivering. Binnen de beperkte ambtelijke capaciteit en financiën ziet deze gemeente voorlopig geen mogelijkheden mee te gaan en op 1 januari 2014 al resultaten op tafel te hebben. Zodra de gelegenheid zich voordoet, zal Twenterand opnieuw aanhaken.

Het standpunt van Twenterand betekent niet dat de samenwerking binnen WT4 ten einde komt of is gekomen. De gemeente blijft deelnemen aan de reeds lopende trajecten. De drie andere gemeenten betreuren het standpunt van Twenterand, maar zijn ook blij dat de intentie om samen te werken in WT4-verband blijft en dat bestaande afspraken overeind blijven.

Business cases

Om duidelijk te maken dat er spijkers met koppen geslagen gaan worden, zijn er vier grote projecten / business cases vastgesteld. Het gaat om de taakvelden:

  • ‘Vergunningverlening, toezicht en handhaving’
  • ‘Voorbereiding en toezicht nieuwe werken en groot onderhoud’
  • ‘Onderwijs, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, enz. en bijbehorende administratieve taken’
  • diverse taken op het gebied van Economische zaken, recreatie en toerisme, grondzaken, planeconomie, inkoop, subsidies, e.d.


De komende maanden gaan Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden de haalbaarheid onderzoeken om op deze terreinen samen te werken. Deze onderzoeken moeten op 1 januari 2014 zijn afgerond. De “levensvatbare” business cases worden daarna uitgewerkt en geëffectueerd per 1 januari 2015.

Het besluit tot intensivering is de afgelopen maanden voorbereid. Dit is gebeurd nadat de stuurgroep WT4 (bestaande uit de vier burgemeesters en de vier gemeentesecretarissen) in juni het principebesluit nam om verder te gaan.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden