Duurzaamheid inkoop gemeenten ‘onthutsend slecht ‘

0

Gemeenten voldoen nauwelijks aan de afspraak om in 2015 100% duurzaam in te kopen.

Dit blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu naar de inkoop van mobiliteit bij gemeenten.

Onthutsende resultaten’
‘De resultaten zijn onthutsend,’ aldus Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu. ‘Ten eerste voldoet driekwart van de gemeenten niet aan de minimumeisen voor duurzaam inkopen. Bovendien zijn deze minimum inkoopeisen inmiddels achterhaald en ontoereikend voor echte verduurzaming van het wagenpark.’ Zo gaan de CO2-criteria veel minder ver dan inmiddels gebruikelijk is in de zakelijke markt, staan de eisen voor luchtvervuiling nog dieselvoertuigen zonder roetfilters toe en ontbreken zelfs maatregelen die geld opleveren zoals zuinige banden.

Inkoopeisen
Slechts 4 van de 71 onderzochte gemeenten, tonen echt ambitie door hogere inkoopeisen te hanteren:  Haarlemmermeer, Nijmegen, Beuningen en Wijchen, stellen ambitieuze CO2-eisen of zetten in op elektrisch vervoer. 20% van alle onderzochte gemeentes stelt alleen de minimumeisen. 75% van de gemeenten stelt nog minder of zelfs geen duurzaamheidseisen. 73% van de leerlingenvervoeraanbestedingen, 83% van de WMO aanbestedingen en 80% van de aanbestedingen voor het eigen wagenpark voldeden in de eerste helft van 2015 niet aan de minimum criteria voor duurzaam inkopen.

Aanbestedingen enkel in naam duurzaam
Opvallend is dat in veel aanbestedingen het belang van duurzaamheid wel genoemd wordt, maar dat er geen concrete eisen worden gesteld. De oorzaak hiervoor lijkt zowel te liggen in een gebrek aan kennis en capaciteit bij de aanbestedende diensten. Door het ontbreken van goede, makkelijk toepasbare informatie lukt het de gemeenten dan niet om duurzaamheid een  plek in de aanbestedingen te geven.

‘Het is hard nodig dat de Rijksoverheid de minimumeisen aanscherpt, gemeenten beter ondersteunt en de voortgang monitort. Daarnaast roepen we gemeenten op om ook zelf hun verantwoordelijkheid op te pakken en nu echt duurzaam in te inkopen,’ aldus Van Biezen. ‘Mobiliteit heeft een grote  impact op klimaat en luchtkwaliteit.  Gemeenten zouden daarin het goede voorbeeld moeten geven. Een aantal koplopers laat zien dat het haalbaar, betaalbaar en effectief is.’

Het onderzoek en de volledige benchmark van alle onderzochte gemeenten zijn hier te vinden.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden