Enschede: 1,5 miljoen voor energiebesparingen

0

Provincie Overijssel en gemeente Enschede stimuleren inzet van extra energiebesparende maatregelen bij duizend huurwoningen.

Het college van de gemeente Enschede stelt de gemeenteraad voor om een bedrag van 1.500.000 euro te reserveren voor het verlenen van een subsidie aan Enschedese woningcorporaties. Met deze subsidie kunnen de corporaties extra energiebesparende maatregelen treffen in duizend huurwoningen.

Dit heeft niet alleen een gunstige invloed op de woonlasten van de bewoners van deze woningen en de werkgelegenheid, maar draagt ook bij aan de terugdringing van de uitstoot van CO2. De raad behandelt het voorstel van het college op 19 september in de stedelijke commissie en op 26 september in de gemeenteraad.

Afspraak 2010
In november 2010 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Enschede en de provincie Overijssel. Daarbij zijn afspraken gemaakt over een door de gemeente te verstrekken subsidie aan Enschedese woningcorporaties voor het treffen van extra energie-maatregelen bij de renovatie van maximaal duizend huurwoningen. Voorwaarde voor toekenning is dat deze huurwoningen hierdoor een extra labelsprong behalen en daardoor minimaal energielabel A of B bereiken. Ten aanzien van de kosten is afgesproken dat de provincie EUR 1.125.000,- voor haar rekening neemt en de gemeente Enschede de resterende EUR 375.000,-.

Belangrijke bijdrage aan duurzame klimaatdoelstellingen

Bij de vaststelling van de Kadernota 2009 heeft de gemeenteraad 1.500.000 euro gereserveerd voor de cofinanciering van energiebesparende projecten. Het voorstel van het college aan de raad voorziet in een onttrekking van dit bedrag aan die reserve. 

Met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad kunnen grote stappen worden gezet richting de gemeentelijke klimaatdoelstellingen. De energiebesparende maatregelen dragen niet alleen bij aan het terugdringen van de CO2 emissie en beheersbare woonlasten, maar hebben ook een gunstige invloed op de werkgelegenheid.

Maatschappelijke investeringsopgave Duurzaam Wonen Het initiatief om het treffen van extra energiebesparende maatregelen in huurwoningen te stimuleren past binnen de Maatschappelijke Investeringsopgave Duurzaam Wonen. Partners in Enschede, waaronder de gemeente, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en Menzis, werken aan Maatschappelijke Investeringsopgaven om het gunstige woon-, werk- en leefklimaat te versterken en sociale cohesie, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te bevorderen.

 

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden