Enschede proeftuin effectief rioleringsbeheer

0

Gemeente Enschede, waterschap Regge en Dinkel en Stichting RIONED en STOWA slaan handen ineen voor proeftuin effectief rioleringsbeheer.

‘Wanneer is een (kostbare) investering in ons rioolsysteem ècht nodig en waar kunnen we besparen?’, dat zijn vragen  waarover gemeente Enschede, waterschap Regge en Dinkel, Stichting RIONED en STOWA zich de komende jaren gaan buigen. Zij nemen samen hun verantwoordelijkheid voor een nieuwe innovatieve aanpak, met als doel een goed werkend rioolsysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

In de proeftuin, die loopt tot en met begin 2013, onderzoeken gemeente, waterschap en de kennisinstituten Stichting RIONED en STOWA welke maatregelen werkelijk effectief zijn. Zij willen  een methode ontwikkelen die is gebaseerd op de praktijk, waarmee zij scherper kunnen bepalen welke maatregelen wel en niet worden ingezet.

Met een op risicomanagement gebaseerde strategie willen gemeente en waterschap de komende stijging van  riool- en zuiveringsheffing beperken en toch een acceptabele kwaliteit van dienstverlening houden. De kennisinstituten Stichting RIONED en  Stowa ondersteunen dit proces actief om kennis en ervaring te ontwikkelen, waarvan ook andere riolerings- en waterbeheerders in Nederland kunnen profiteren.

Kostenstijging voor burgers beperken
Het rioleringssysteem is een omvangrijk en kostbaar geheel van buizen en leidingen die het afvalwater afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het hemelwater leiden naar oppervlaktewater, of een plaats waar het kan infiltreren in de bodem. Gemeenten en waterschap zijn hiervoor verantwoordelijk.

De proeftuin is een van de initiatieven die ontstaan zijn uit het onlangs vastgestelde rioleringsplan (GRP) van de gemeente Enschede. Het is een manier om met nieuwe innovatieve ontwikkelingen  en samenwerkingsverbanden de kosten voor het beheer en onderhoud van het rioolsysteem te beperken. 

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden