Experiment Utrecht: coffeeshop wordt club

0

Een gesloten clubmodel voor recreatieve volwassen cannabisgebruikers. En een behandelexperiment voor mensen die kwetsbaar zijn voor psychotische stoornissen. Dit zijn de twee wetenschappelijke experimenten die de gemeente Utrecht wil gaan voorbereiden.

Het besluit van het college is al aangekondigd in het collegeprogramma ‘Groen, open en sociaal’. Wethouder Volksgezondheid Victor Everhardt: “De gemeente wil ruimte voor deze experimenten met het oog op het verminderen van de schade van cannabisgebruik voor de gezondheid. Ook hopen wij hiermee de criminaliteit en overlast rond cannabis te beheersen.”  

Het gesloten clubmodel richt zich op recreatieve volwassen gebruikers. Dit model biedt hen de mogelijkheid van gereguleerde, gecontroleerde teelt voor eigen gebruik in een kleinschalige setting. Het gaat hierbij om gesloten en kleine verenigingen.

Regulering en controle van verkoop binnen dit model verloopt via strikte afspraken die de niet- criminele herkomst en kwaliteit van de cannabis garanderen. Bij dit laatste gaat het om het voorkomen van gevaren voor de gezondheid. Voor het experiment met het gesloten clubmodel is een gedoogbesluit nodig. Door het experiment onder te brengen in het maximumstelsel voor gedoogbesluiten voor coffeeshops blijft het aantal gedoogde locaties voor cannabisgebruik gelijk.  

Het tweede experiment richt zich op een risicogroep van cannabisgebruik, bijvoorbeeld mensen die in behandeling zijn voor schizofrenie. Gezondheidsschade door cannabis bij deze risicogroep is beschreven in diverse wetenschappelijke publicaties.

Het doel van het experiment is het excessief cannabisgebruik om te buigen naar gecontroleerd gebruik. Dit vindt plaats onder medisch toezicht of onder toezicht van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Het cannabisgebruik onder medisch toezicht maakt onderdeel uit van het behandelplan voor deze groep. 

Daarnaast wil de gemeente zich richten op alle coffeeshops met maatregelen voor betere voorlichting en preventie van gezondheidsrisico’s bij cannabisgebruik. Uit een recente evaluatie blijkt namelijk dat veel bezoekers van coffeeshops slecht geïnformeerd zijn over de schadelijke effecten van cannabisgebruik. Het college wil nog deze collegeperiode starten met de experimenten.

In deze periode worden ondermeer (expert) bijeenkomsten georganiseerd waarvoor mogelijke samenwerkingspartners, mensen uit het veld en deskundigen worden uitgenodigd. De gemeenteraad besluit over de uitgewerkte plannen en beoogde financiering voor de definitieve start van beide wetenschappelijke experimenten.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden