G4: Samenwerking tegen dakloosheid

1

De G4 zijn goed te spreken over hun gezamenlijke aanpak van dakloosheid. De komende jaren willen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag verder op de naar eigen zeggen succesvolle weg.

Volgens de gemeenten zijn er sinds 2006 in de vier grote steden ongeveer 10.000 dakloze mensen op weg geholpen, waardoor het aantal buitenslapers is gedaald en de criminaliteit met de helft is afgenomen.

Het zogeheten Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang 2e fase kent drie speerpunten: voorkóm dat mensen dakloos raken, breng mensen die nu nog dakloos zijn in de opvang, en zorg dat mensen die nu gebruik maken van opvang weer mee gaan doen.

Vroege actie
Onderdeel van de nieuwe aanpak is dat gemeenten samen met instellingen zo vroeg mogelijk actie ondernemen als er vanuit de wijk en hulpverleners signalen komen dat mensen dakloos dreigen te worden.

Eenmaal in beeld worden deze mensen waar nodig ondersteund om vanuit hun eigen kracht problemen tijdig het hoofd te bieden. Deze ondersteuning kan bestaan uit het helpen bij zoeken naar een dagbesteding, leren omgaan met geld en het opbouwen van een sociaal netwerk.  

Mensen die nu nog dakloos zijn, worden opgevangen en krijgen een hulpaanbod. Daarnaast wordt extra werk gemaakt van doorstroom uit de opvang naar meer zelfstandigheid, en meedoen in de samenleving. Daarvoor gaan gemeenten ook afspraken maken met woningcorporaties omdat het aantal beschikbare woningen voor doorstroming niet altijd toereikend is.

Huurschuld
Een belangrijke oorzaak van dakloosheid is dat mensen huurschuld hebben. Betere afspraken tussen de verschillende organisaties die bij de hulpverlening zijn betrokken en woningcorporaties over onderlinge samenwerking, schuldsanering en opvang moeten dit probleem bij de wortel aanpakken. Voorkomen moet worden dat mensen tussen wal en schip raken en op straat belanden.

De kosten-batenanalyse over de maatschappelijke opvang die VWS heeft laten opstellen toont aan dat de inspanning van de eerste fase per saldo baten oplevert. Beroep op dure voorzieningen, met name in zorg en veiligheid, kan worden voorkomen: investeren in preventie en goede opvang loont. Ketensamenwerking is daarbij een belangrijke voorwaarde voor succes.

Over Auteur

1 reactie

  1. Corine van de Burgt op

    De website http://www.jekuntmeer.nl heeft een belangrijke rol gespeeld in het toeleiden naar dagbesteding en participatie van de doelgroep. Juist met de huidige bezuinigingen op dagbesteding en participatie aanbod is het van belang dat de mensen zelf toegang krijgen tot het aanbod zodat zij,en ook andere kwetsbare burgers zelf de regie kunnen nemen en op zoek kunnen naar een passende activiteit.
    http://www.jekuntmeer.nl geeft hen die mogelijkheid.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden