Geen nieuwe netwerk-RUD’s

1

Staatssecretaris Atsma heeft laten weten dat de ontwikkeling van nieuwe netwerk-RUD’s uitgesloten is. Hij houdt gemeenten en provincies aan de bestuurlijke afspraak van maart dat alle Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) per 1 januari 2013 van start moeten gaan.

Voor het afwijken van eerder bestuurlijke besluitvorming in de regio en de bij Atsma ingediende voorstellen is geen ruimte. Dat schrijft Atsma in een brief aan Tanja Klip, voorzitter van de bestuurlijke IPO-adviescommissie RUD’s.

In het overleg is volgens Atsma geconcludeerd dat voor andere regio's, het alsnog -in afwijking van de eerdere bestuurlijke besluitvorming- overschakelen op het model van een netwerk-RUD geen haalbare en acceptabele optie is. De redenen hiervoor zijn:

  • een netwerk-RUD is een complexe vorm van samenwerking die zich in de praktijk nog moet bewijzen. Om te voldoen aan de gezamenlijke ambities zijn de eisen aan het organiserend vermogen bij een netwerk-RUD hoog. Het brengt een complexere aansturing met zich mee en er resteert problematiek ten aanzien van de plaatsing van provinciaal personeel;
  • uit de evaluatie van de werking van de Overijsselse RUD's moet nog blijken of deze daadwerkelijk in de praktijk aan alle checklistcriteria kan voldoen;
  • de voorbereiding op een netwerk-RUD vergt, zoals de ervaringen in Overijssel en Limburg Noord leren, een forse investering en voorbereidingstijd. Dit in combinatie met een (hernieuwde) besluitvorming maakt het onmogelijk om per 1 januari-2013 operationeel te zijn;
  • alle betrokken partijen in de regio (i.c. provincie en gemeenten), moeten bestuurlijk instemmen met de beoogde RUD organisatievorm. Met het ontbreken van formele instemming van provinciale besturen wordt niet voldaan aan dat criterium.

Concluderend stelt Atsma dat, als de gemaakte afspraken waargemaakt moeten worden, er geen ruimte is om af te wijken van eerdere besluitvorming.

Over Auteur

1 reactie

  1. Bart Eulderink op

    Ik stel voor dat onze staatssecretaris dan ook het overleg met VNG en IPO snel afrondt over de onlogische en niet acceptabele effici?ncykorting, die op voorhand via het gemeentefonds plaatsvindt vanwege de RUD-vorming. In onze regio wordt deze korting door de RUD in oprichting rechtstreeks voor rekening van gemeenten gelaten!
    Dus een duidelijk besluit gevraagd=korting van tafel.