Gemeenten aan zet bij antidiscriminatiebeleid

0

Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Nationaal actieprogramma tegen discriminatie’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de lokale overheden en de VNG.

VNG aanjager
In het ‘Nationaal actieprogramma discriminatie‘ dat deze week aan de Tweede Kamer is verstuurd, staan duidelijke afspraken en voornemens om de landelijke antidiscriminatie campagne Zet een streep door discriminatie lokaal te vertalen en uit te voeren. De campagne richt zich in belangrijke mate op een ‘grondenbrede lokale aanpak van discriminatie’. Als ‘aanjager’ voor een versterkte lokale inzet zal het Rijk met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een gezamenlijke handreiking voor gemeenten opstellen, waarin diverse onderzoeken naar effectieve methodieken en lokale best practices worden gebundeld. Deze handreiking komt dit najaar en zal gepresenteerd worden tijdens een landelijke bijeenkomst voor gemeenten over inclusie en discriminatie.

G4 overleg
Als onderdeel van de aanpak wordt het overleg tussen het Rijk en de G4 voortgezet. In dit overleg wordt onder meer gesproken over wat de gemeenten en het Rijk, al dan niet gezamenlijk, kunnen doen in het voorkomen en bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit overleg is met name gericht op onderlinge kennisuitwisseling over instrumenten die gemeenten en Rijk hierbij kunnen inzetten en is ook gericht op het gezamenlijk initiëren van onderzoek, bijvoorbeeld over diversiteit in aanbestedingen.

Handreiking Horeca
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een effectieve aanpak van discriminatie in de horeca. Ter ondersteuning van gemeenten heeft de minister van SZW in nauwe samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens, de VNG, Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente Rotterdam in 2014 een handreiking ontwikkeld. In 2017, wanneer de handreiking twee jaar in omloop is, zal onder meer in gesprek met de VNG, de ADV’s en gemeenten gesproken worden over de effectiviteit van de gemeentelijke aanpak van horecadiscriminatie.

Weert
In het schrijven aan de Tweede Kamer wordt de gemeente Weert expliciet als voorbeeldgemeente genoemd die een succesvolle vertaalslag van de landelijke campagne heeft gevoerd. Onder meer door lessen op scholen waarin extra aandacht werd gegeven aan de waarden respect, acceptatie  en verdraagzaamheid. Weert werd deze week ook tot Regenboogstad benoemd.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden