Gemeenten in pilot Idensys, voormalig eID

0

De Nederlandse overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een standaard voor de toegang tot online dienstverlening: het
eID Stelsel. Vandaag is dat door minister Plasterk omgedoopt tot ‘Idensys’

Pilots Idensys

De minister schreef de Tweede Kamer een brief over de pilots en de randvoorwaarden er van. De pilots hebben als doel om de werking van Idensys te testen. Mensen die hieraan deelnemen kunnen via Idensys met private inlogmiddelen inloggen op diensten in het BSN-domein en het consumentendomein. Zowel leveranciers van inlogmiddelen als aanbieders van digitale diensten hebben zich aangemeld voor pilots die eind 2015/begin 2016 starten.

De leveranciers die zich hebben aangemeld voor de pilots doorlopen een toelatingsprocedure. Als deze succesvol verloopt, treden ze toe tot Idensys als erkend leverancier. De dienstaanbieders bepalen welke diensten online toegankelijk worden via Idensys. De pilots worden in 2016 geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Dan wordt besloten over een bredere uitrol van Idensys.

Pilots publieke middelen

De overheid start ook met pilots waarbij burgers met een specimen van hun rijbewijs en/of identiteitskaart digitaal kunnen inloggen bij publieke dienstverleners zoals gemeenten. Deze pilots worden in 2016 geëvalueerd. Als de pilots succesvol verlopen, wordt het publieke middel een van de inlogmiddelen onder Idensys.

Idensys

Idensys wordt de standaard voor online identificatie en uitwisseling van persoonlijke informatie. Idensys bouwt voort op het huidige eHerkenning.

Deelnemende gemeenten

Een drietal gemeenten neemt deel aan de pilot: Hoorn, Molenwaard en Rotterdam, naast instanties als Belastingdienst, BKR, SVB, UMCG, UWV en een aantal verzekeringsmaatschappijen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden