Opinie Gemeenten moeten bouwsparen introduceren

0

Een bouwspaarkas van de lokale overheid. Waarom niet? Dit kan de aankoop van een eigen woning door starters vergemakkelijken.

– OPINIE – Alle Elbers

Woningonderhoud moet

wettelijk worden verplicht, vindt PvdA-wethouder Dominic Schrijer. Hij reageert

daarmee op het rapport van het

team Deetman/Mans over Rotterdam Zuid. Dat geeft aan dat de kwaliteit

van de particuliere voorraad veel te wensen over laat.

Er is veelal sprake van

gestapelde bouw met veel kleine, niet actieve Verenigingen van Eigenaars (VvE's). Het aandeel particuliere

verhuur is aanzienlijk en de eigenaren zijn vaak niet in staat om te investeren

in onderhoud en herstel.

Bouwbesluit

Schrijer realiseert zich dat een wettelijke verplichting geen eenvoudige

zaak is. Daar moet het Bouwbesluit voor worden aangepast en het is niet reëel

om te verwachten dat dat gaat gebeuren.

De kern van Schrijer’s reactie is, dat er oplossingen moeten komen die

leiden tot een duurzaam beheer van (de onderkant van) de particuliere voorraad.

Er is een andere aanpak nodig, niet curatief maar preventief. Om dat te

bereiken kunnen we misschien iets leren van het buitenland. Het verleiden

bijvoorbeeld van VvE’s om te sparen voor onderhoud bijvoorbeeld: VvE

bouwsparen.

Bouwsparen

Een aantal Europese landen kent het systeem van bouwsparen. Dat werkt

als volgt:

Een persoon gaat een contract aan met een bouwspaarkas om gedurende een

bepaalde periode een vast bedrag per maand te sparen. Over de besparing krijgt

hij een bescheiden rente. De overheid geeft een premie over de besparing zodat

de spaarder uiteindelijk een redelijke rente krijgt. De premie is gemaximeerd.

Na de contractperiode kan de spaarder het contract voor een nieuwe termijn

verlengen. Na een aantal jaren kan de spaarder het tegoed opnemen met een

aanvullende lening tegen een lage rente voor de koop of verbetering van een

eigen woning.

Voordelen?

In Nederland is heeft staatssecretaris Enneüs Heerma al eens laten onderzoeken

of de invoering van deze spaar- en leningsvorm voordelen kan bieden voor de

Nederlandse situatie. Dat heeft geen vervolg gekregen. Maar in het licht van de

recent doorgevoerde beperkingen voor het verkrijgen van een hypothecaire lening

zou de invoering opnieuw moeten worden overwogen.

Het is geen recept voor het

oplossen van de problemen op de korte termijn, maar kan in de toekomst de

aankoop van een eigen woning door starters vergemakkelijken.

VvE bouwsparen

Voor de kortere termijn echter is er wel degelijk resultaat te behalen,

namelijk door het bouwspaarkassysteem te introduceren voor VvE’s. Dit idee is wel

eens eerder geopperd, maar stuitte op bezwaren van het Ministerie van

Financiën. Immers de besparingen (onderhoudsreserveringen) worden onttrokken

aan belastingheffing en op uitgaven in de vorm van premies zit Financiën al

helemaal niet te wachten.

Maar wat let gemeenten om de invoering van zo’n systeem voor VvE’s te

faciliteren? Nu blijken gemeenten bereid om fondsen beschikbaar te

stellen voor de subsidiëring of financiering van onderhoud van VvE’s als de

technische kwaliteit van bouwblokken onacceptabele vormen dreigt aan te nemen.

Lokale bouwspaarkas

Deze middelen kunnen ook worden ingezet

als een prikkel voor VvE’s om voldoende reserveringen te doen voor noodzakelijk

onderhoud. Bijvoorbeeld door ze onder te brengen in een lokale

VvE-bouwspaarkas.

In principe is een bouwspaarkas

zelfvoorzienend. Besparingen en premies vormen een fonds dat van voldoende

omvang is om aan de vraag naar leningen te voldoen. Maar dat veronderstelt dat

een groot aantal spaarders uiteindelijk geen beroep doet op de lening.

In

Slowakije bijvoorbeeld wordt het systeem draaiende gehouden door de “friendly

savers”. Dat is natuurlijk niet de bedoeling als het gaat om onderhoud door

VvE’s Vandaar dat aanvullende middelen nodig zijn om het systeem mogelijk te

maken. Geld dat nu door gemeenten wordt ingezet in lokale revolving funds voor

het wegwerken van achterstanden, zou kunnen worden gebruikt om de bouwspaarkas

aan te vullen.

Bij een goede inrichting van het systeem ontstaat een revolving

fund dat continue kan voorzien in de financiering van onderhoud en herstel.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden