Gewijzigde inzichten is reden voor stopzetten subsidie

0

Casus. Mocht de gemeente een subsidie aan muziekcentrum de Muzerie stopzetten vanwege nieuw beleid? Ja, oordeelt de rechter.

Sinds september 2007 subsidieert de gemeente het muziekcentrum al voor het geven van muzieklessen aan harmonie- en fanfareverenigingen. De Muzerie ontving een bedrag van 89.795 euro voor de periode van begin januari 2011 tot begin september 2011. De hoogte van het bedrag per tijdvak is afhankelijke van de begrotingsjaren.

De hoogte van het bedrag per tijdvak is afhankelijke van de begrotingsjaren.

Artikel 4:51, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een gewijzigde kijk op de zaak een juridisch sluitende reden is een subsidie te verminderen of stop te zetten. Let wel, als een redelijke termijn in acht is genomen. Wat dit betreft is lid twee belangrijk.

Tijdvak

Dit lid bepaalt dat “voor zover aan het einde van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend sedert de bekendmaking van het voornemen tot weigering voor een daarop aansluitend tijdvak nog geen redelijke termijn is verstreken, de subsidie voor het resterende deel van die termijn wordt verleend”.

Een termijn van ruim vijf maanden om laten weten dat de geldstroom zal opdrogen, is volgens de rechter ook lang genoeg, blijkt uit de uitspraak.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden