Gezond Almere door zorgverzekeraar en gemeente

0

De gemeente Almere en Agis Zorgverzekeringen gaan de komende vier jaar intensiever samenwerken aan een betere gezondheid van de Almeerders. Deze samenwerking is vastgelegd in het actieplan ‘Gezond Almere!’

Dat is op 7 februari ondertekend door wethouder Ineke Smidt en bestuurslid Marjolein Verstappen van Agis.

De gemeente en de zorgverzekeraar bundelen de krachten samen met cliëntenorganisaties en zorgaanbieders om de gezondheid van Almeerders te bevorderen en aan gezondheidsachterstanden te werken. Met het actieplan richten de gemeente en Agis zich op ouderen en mensen met dementie, jeugd, kwetsbare groepen zoals dak- en thuislozen, uitkeringsgerechtigden, minima en slachtoffers van huiselijk geweld.

In het actieplan gaat speciale aandacht uit naar het bevorderen van gezonde leefstijl. Zo streven de gemeente en Agis ernaar het overgewicht bij kinderen en jongeren terug te dringen. Om dit te bereiken worden ouders, scholen en de nabije omgeving van de jeugd uitgenodigd mee te denken over de aanpak. 

Wijkgerichte aanpak 
Centraal in het actieplan staat een wijkgerichte aanpak. Samen met hulpverleners op wijkniveau wordt bekeken en besproken welke gezondheidsissues er spelen. Hierbij staat de zorgvraag van de Almeerder centraal. Zorgverleners in de eerste lijn en organisaties op het gebied van welzijn en preventie werken hierbij nauw samen.

Agis is de grootste zorgverzekeraar in Almere en beheert het zorgkantoor voor de Almeerse AWBZ-zorg

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden