Het Nieuwe Aanbesteden kijkt naar prestaties

0

Stel eerst je budget vast. Vraag opdrachtnemers vervolgens te concurreren op kwaliteit. “Zo bespaar je proceskosten en voorkom je veel juridische kwesties.”

Aan het woord is directeur Stan Vermeulen van stichting

Roges, die opdrachtgevers van maatschappelijk vastgoed helpt hun opdrachtnemers

te laten concurreren op kwaliteit. Waarom? “De focus ligt nog te veel op

investeren; niet op exploiteren”, ziet Vermeulen. “Een belangrijke slag moet

vaak nog gemaakt worden.”

Ook bij gemeenten?

“Jazeker”, zegt directeur Vermeulen. “Het probleem is het

proces van inkopen
. Dat gaat stapje voor stapje, wat natuurlijk haaks staat op

de integrale gedachte. Tussen de stapjes zitten vaak weer specifieke

besluitvormingsprocedures. Daar moet je doorheen breken.”

Gaat dit lukken?

“Het is nog lastig. Bouwprojecten worden meestal nog

gestuurd door de investering. Dat is het meetcriterium. Maar er zijn andere

criteria mogelijk. Als je daarom vraagt, zeg je eigenlijk tegen de aanbieders:

verzin eens wat, bied innovatieve oplossingen.”

Hoe regel je dit binnen de gemeentelijke organisatie?

“Het is ook zeker van belang dat verschillende afdelingen met

elkaar samenwerken, want anders kan je niet integraal aanbesteden. Ontschotten

wordt dan meer dan een begrip. Op die manier kan je als gemeenten werkelijk

efficiënter omgaan met gemeenschapsgeld. Dan kan je dus besparen zonder het

stopzetten van een groot aantal projecten. Je kan immers 10 tot 15 procent

besparen op de proceskosten.”

Maar het begint nog steeds met een budget, toch?

“Dat klopt. Dat laat je vaststellen door bouwbureaus, die

het budget bepalen op basis van kengetallen. Dat kan zelfs voor verschillende

onderdelen van een project. Die analyses zijn heel precies tegenwoordig. De

opdrachtgever legt dit budget vervolgens op tafel, maar vraagt om het leveren

van kwaliteit.”

Is dat geen vaag begrip?

“Nee, want als het bijvoorbeeld gaat om duurzaamheid zijn

daar ook goede meetmethoden voor. Zo kan je het basisniveau van kwalitatieve

criteria neerleggen en wie de klus weet te klaren boven deze ondergrens heeft

meer kans het werk gegund te krijgen. Hoe meer kwaliteit je kan leveren, hoe beter je kansen.”

Toch kan die opdrachtnemer dit ook nog leveren voor een

lagere prijs?

“Dat kan. Maar het begint met de vraag naar zo hoog

mogelijke kwaliteit. Vervolgens is het de bedoeling dit te doen tegen zo laag

mogelijke huisvestingslasten. Door aanbestedingen aan de hand van

kwaliteitscriteria zal je op de langere termijn ook goedkoper uit zijn.”

Is het eigenlijk niet heel logisch?

“Ergens wel, ja. Wat kan ik krijgen voor dit geld? Dat is de

vraag. Hoe zit het met onderhoud, energieverbruik, et cetera. Daar moet je op

voorhand over nadenken, en dan is er dus handig een bedrijf met ervaring

in het voorstadium te vragen wat zij voor jou kunnen

betekenen. Zo kan je ook dubbel werk voorkomen.”

En de integrale aanpak zou ook juridische problemen kunnen

voorkomen?

“Zeker. Het gaat dan om meer dan een technische oplossing.

Als gemeente ben je bezig met alle aspecten van een project, met het ontwerp en

de uitvoering. Mocht er tussen verschillende partijen discussie ontstaan, dan

gaat dat via de opdrachtgever.”

Die is er maar druk mee dan?

“Kijk, dit vraagt om een

andere manier van denken. Uiteindelijk is hier veel tijd- en geldwinst te

halen. Dat zie ik gebeuren in de praktijk. Overigens krijgt een gemeente zo de

positie die zij verdient. Zij is totaaleigenaar van het project. In

tegenstelling tot de traditionele bouwaanbestedingen kan je de focus verleggen

naar de resultaten. Daar gaat het om bij de nieuwe manier van aanbesteden, wat

wij High Performance Tendering noemen. Het is niet langer de vraag wie het

laagst durft in te schrijven, maar wie de lat het hoogst legt.”


Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden