Hoe zwaar telt voorkeur inwoners bij ruimtelijke inrichting?

0

Casus. De gemeente Enschede kiest bij de herinrichting van een straat voor een variant die geen voorkeur geniet van de bewoners en volgens een klacht van een van hen in strijd is met het lokale beleid. Mag dat?

De nationale ombudsman kijkt naar de argumenten en feiten die worden aangevoerd. Daarna kijkt het instituut of de gemeente in kwestie op een redelijke manier tot de keuze is gekomen. Conclusie: “Het college heeft gehandeld in overeenstemming met het redelijkheidsvereiste en de klacht is derhalve niet gegrond”, oordeelt de ombudsman over de casus.

Waarom? Het gemeentebestuur stond en staat voor een grote opgave. De toegankelijkheid van straten en wijken staan steeds meer onder druk. Ze zijn ook niet ingericht op de momenteel nog toenemende hoeveelheid auto’s. Daarom moet Enschede, net als de meeste andere gemeenten, een afweging maken tussen verschillende en soms ook strijdige belangen.

In dit geval zijn al die belangen in kaart gebracht en gewogen door de nationale ombudsman, die concludeert dat van willekeur geen sprake is. Ja, een meerderheid van de bewoners was niet blij met de herinrichting. Vooral de bereikbaarheid van hulpdiensten woog zwaarder. Verder is de aanleiding voor de herinrichting, het vervangen van riolering, ook geslaagd.

Belangen

Uit de door verzoeker en de gemeente overgelegde stukken is het de ombudsman gebleken dat er ook bij de onderhavige herinrichting diverse belangen spelen en dat de gemeente die verschillende belangen heeft achterhaald en gewogen. Bij die afweging is er naar het oordeel van de Nationale ombudsman geen sprake geweest van willekeur.

Weliswaar heeft de meerderheid van de bewoners van de even zijde een voorkeur uitgesproken voor een variant die uiteindelijk niet is gerealiseerd, maar dit betekent niet dat de gemeente niet behoorlijk heeft gehandeld. Juist het laten meewegen van ook andere belangen, zoals die van andere bewoners is een essentieel onderdeel van een redelijke belangenafweging.

Redelijkheidsvereiste

Het college heeft gehandeld in overeenstemming met het redelijkheidsvereiste en de klacht is derhalve niet gegrond.


Kennisbank Omgevingsrecht:

Dit soort procedures voorkomen? Ga naar de kennisbank Omgevingsrecht >>

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden