‘i-Spiegel helpt dataverkeer gemeenten en corporaties’

0

De pilot van de gemeenten Breda en Tilburg en corporatie WonenBreburg is goed bevallen. “Het is een pilot, maar wat ons betreft zeer zeker de moeite waard om die gegevensuitwisseling met enige regelmaat te blijven doen.”

WonenBreburg en de gemeenten Breda en Tilburg hebben de afgelopen maanden een pilot gedraaid om te zien hoe i-Spiegel, het instrument dat laat zien wat het gebruik van basisregistraties oplevert, ze kan helpen bij hun ketensamenwerking, waarbij is ingezoomd op het optimaliseren van de kwaliteit van data.

Vanuit zijn rol als informatiseringsadviseur bij WonenBreburg werd Hub Snapper in mei 2012 door het KING-programma Operatie NUP benaderd met de vraag om mee te doen. Verder maakt het verbeteringen van gemeentelijke dienstverlening concreet. “Voor ons was het prettig dat ook de gemeenten Breda en Tilburg positief reageerden, toen zij benaderd werden om mee te doen”, aldus Snapper.

Vanuit de gemeente Breda was onder anderen Eric Goossens betrokken, strategisch beleidsadviseur. “Bij de centrale afdeling Informatievoorziening waren ze zelf al bezig om uit te vissen of, en hoe i-Spiegel iets voor hen zou kunnen betekenen”, zegt Goosens. “Daarnaast werden we door Operatie NUP benaderd om mee te doen aan de pilot.”

Om goed van start te gaan, werd door beide gemeenten en WonenBreburg een sessie gehouden waarbij bepaald werd welke informatie uitgewisseld zou worden, en welke aanpak daarbij paste. Dat resulteerde in het opstellen van een viertal indicatoren: illegale onderhuur, overbewoning, administratieve leegstand en het vergelijken van adressen.

Bestandskoppeling

Het koppelen van de bestanden leverde een aantal verschillen op. “Bij de indicator ‘illegale onderhuur’ hebben we gekeken welke huurders in het bestand van de corporatie op dat adres niet terug te vinden waren in de Gemeentelijke Basisregistratie Personen”, schetst Goossens.

“Dat leverde een lijst op van circa 150 adressen die interessant waren om verder naar te kijken. Bij 35 gevallen ging het om weduwes, waarbij het huurcontract nog op naam stond van de inmiddels overleden echtgenoot. Er zat ook een aantal gevallen bij van mensen die inmiddels vertrokken was. Naar het buitenland, of naar een andere gemeente. Wat overblijft zijn zaken die we samen met WonenBreburg gaan bekijken.”

Mismatches
Naar aanleiding van de cijfers constateert Hub Snapper dat Breda en WonenBreburg de zaken op zich goed op orde hebben. Snapper: “Er blijken relatief weinig mismatches te zijn. Ik denk dat het zaak is om ons te concentreren op die groepen waarvan je ziet dat er iets niet deugt.”

Voor WonenBreburg en de beide Brabantse gemeenten is de pilot rondom i-Spiegel zo goed als afgerond en dat naar de tevrednheid van de medewerkers. “Het is een pilot, maar wat ons betreft zeer zeker de moeite waard om die gegevensuitwisseling met enige regelmaat te blijven doen, bijvoorbeeld waar het gaat om illegaal onderverhuur”, aldus Snapper. “Dat zijn zaken die, zonder gegevensverstrekking vanuit de gemeente, lastig boven tafel te krijgen zijn.”

Harde besparingen zijn, volgens Snapper, in dit stadium moeilijk aan te geven. “Je zou bijvoorbeeld al wel kunnen denken aan de administratie rondom het vastleggen van het bouwjaar. Breda en WonenBreburg leggen dat nu beide vast. Tegen de gemeente zou je kunnen zeggen: houden jullie dat bij, dan wisselen we de data daarover uit. Dat is een van de concrete voorbeelden waar winst te behalen is.”

Portaal Leiden

Eerder onderzoek met behulp van een vergelijkbaar instrument (Yellowtail – 2010) heeft duidelijk gemaakt dat structureel geld te verdienen is door het koppelen van bestanden. In het onderzoek uit 2010 vergeleek woningcorporatie Portaal Leiden haar huurderbestand met de GBA van de gemeente Leiden. Alleen al het signaleren van (26) illegaal bewoonde adressen leverde een structureel financieel voordeel op van ruim 18.000 euro op jaarbasis.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden