Ict-plan moet succes maken van transities

0

Leden van de VNG worden gevraagd zich te buigen over een plan voor de informatievoorziening rond de transities. “Wordt de complexiteit niet vergroot in plaats van gereduceerd?”

Het plan wordt op 29 november voorgelegd aan de leden. Er is 8 miljoen euro voor nodig, onder meer voor een systeem voor (vroeg-)signalering. Verder moeten sociale wijkteams snel toegang hebben tot de nodige informatie. En hoe zit het met de privacyregels? Ook dat is een punt van aandacht bij de standaardisatie van gegevens.

Pragmatisch plan

Het is een pragmatisch plan, stelt de VNG, bedoeld voor een periode van anderhalf jaar. “Een grootschalige en meerjarige aanpak is onverantwoord”, stelt de vereniging in het plan (zie bijlage). “Het sociaal domein is té complex en nog té veel in beweging om nu vanuit een gezamenlijke aanpak aan te sturen op een integrale gemeentelijke informatievoorziening voor het sociaal domein.”

Er zijn twee pijlers voor de aanpak. In vijf zogenoemde Living Labs brengen vijf gemeenten in kaart welke informatieketen het beste werkt. Het gaat om de gemeenten Utrecht, Eindhoven, Leeuwarden, Enschede en Zaanstad. Aan de hand van hun ervaringen maakt een landelijk ondersteuningsprogramma vervolgens de standaarden voor alle gemeenten.

Risico’s

In een Gateway review uit september dit jaar is vanuit vergelijkbare situaties gekeken naar de mogelijkheden. De review (zie bijlage) komt tot de conclusie dat er voldoende bestuurlijk draagvlak is voor een gezamenlijke aanpak. Tegelijkertijd wijst het review-team op de risico’s. De materie is complex. Er zijn veel autonome stakeholders. Verder helpt de voor de invoering van de transities beschikbare tijd ook niet mee, vindt het team van kenners, dat het project dan ook de code oranje-rood heeft gegeven.

“Wordt door de gekozen benadering de complexiteit niet vergroot in plaats van gereduceerd?”, is de hamvraag. De transities zijn van zichzelf al complex en ze staan deels al in de steigers.

“Het review-team geeft in overweging om vanuit de bestaande transities te beginnen en eerst in de afzonderlijke kolommen zaken op orde te brengen. Waar nodig kan vervolgens gezocht worden naar eenvoudige koppelingen tussen die kolommen om zo de slag te maken naar een meer integrale benadering.”

Prioriteiten

De conclusies geven te denken. “Is de oplossing voor het multiprobleem-gezin nu prioritair – wetende dat dit om een beperkt aantal gevallen gaat – of moet het operationaliseren van de bulk voorrang krijgen? Mocht blijken dat het hier gaat om zeer schrijnende situaties, kijk dan wat er nodig is om de aanpak daarvan te ondersteunen in plaats van het als basisrandvoorwaarde voor de totale benadering te positioneren.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden