‘Kwetsbare wijken hebben aandacht nodig van gemeenten’

0

De leefbaarheid in veel wijken van Nederlandse steden staat onder druk door verminderde investeringen in de fysieke leefomgeving en de concentratie van kwetsbare groepen. In bijna veertig procent van de kwetsbare wijken is de leefbaarheid sinds 2012 gedaald. Bij ongeveer een derde van de betreffende wijken stagneerde de stijgende lijn in de leefbaarheid.

Dat blijkt uit een onderzoek van Platform31 in meer dan 130 kwetsbare wijken in opdracht van het Stedennetwerk G32, dat uit 38 grote steden bestaat. De crisis, maar ook de nieuwe Woningwet en de decentralisaties in het sociale domein komen hard aan in kwetsbare wijken.

Uit het onderzoek komt naar voren dat opgaven als segregatie, veiligheid, duurzaamheid, schulden en eenzaamheid om continue aandacht vragen van gemeenten, het Rijk en andere maatschappelijke partners. De aantrekkende economie en de energietransitie bieden nieuwe mogelijkheden om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren.

Niet afstoffen

“Het is tijd om de kwetsbare wijken van een nieuwe impuls te voorzien”, aldus Jop Fackeldey, bestuurslid van de G32 en wethouder in Lelystad. “Een nieuw perspectief voor kwetsbare wijken impliceert zeker niet het afstoffen van het oude wijkenbeleid. De nieuwe focus kan ook prangende kwesties als aangrijpingspunt nemen, waarvan wijken de vindplaats zijn: van verduurzaming tot segregatie, van schuldenproblematiek tot eenzaamheid, van maatschappelijke spanningen tot ondermijnende criminaliteit”. Op dit punt kunnen steden de regie (terug)nemen volgens Fackeldey.

Omgevingswet

Daarbij zijn echter meer partijen nodig dan het Rijk, gemeenten en corporaties. Fackeldey: “De uitdaging is ook om commerciële en andere partijen te verleiden en te verkennen wat zij nodig hebben om te investeren in kwetsbare wijken. Transformatie en functieverandering kunnen daaraan een waardevolle bijdrage leveren. De veranderde rolverdeling tussen overheden, de aantrekkende economie, de energietransitie en de komst van de Omgevingswet bieden nieuwe mogelijkheden om het leefklimaat in kwetsbare wijken te verbeteren”.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden