‘Leemten’ in financiële informatie Amsterdam

0

Amsterdam zou ruim een half miljard verdoezelen door creatief boekhouden. Dat is nog geen onomstotelijk feit, maar de financiële huishouden is hoe dan ook niet lekker opgeruimd.

“De verkenning zelf levert inzichten op die relevant zijn voor de gemeenteraad”, stelt de rekenkamer in een brief aan de raad. Ook is nader onderzoek nodig.

“De rekenkamer concludeert dat de huidige informatie­voorziening op onderdelen leemten vertoont. Deze leemten bestaan uit het geheel of gedeeltelijk ontbreken van informatie over individuele reserves met betrekking tot het doel, de bestedingen en de maximale omvang. Ook wordt er geen informatie verstrekt over de mogelijke vrije ruimte binnen reserves.”

Het nadere onderzoek gaat nog jaren duren. “Voor een goede beoordeling van het feitelijke beheer van de reserves is het noodzakelijk om ook de achterliggende administraties en procedures te onderzoeken.” De gemeenteraad heeft ook verschillende moties ingediend om meer duidelijkheid te krijgen over de reserves.

Half miljard

Uit de controleverklaringen van de jaarrekeningen van de gemeente Amsterdam over de periode 2005-2007 blijkt de gemeente honderden miljoenen te verbranden en er nog veel geld zoek is.       

De accountant van de controleverklaringen voegt daaraan toe: “Het inzetten van deze reserven voor de overschrijding (van de kosten van de metrolijn, red.) is nieuw en niet conform het met betrekking tot deze reserve geaccordeerd beleid van de gemeenteraad.” De afkeurende accountantsverklaring is een indicatie van het belang van nader onderzoek.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden