Maastricht ontdoet MVV van schulden

2

Het College van B&W stelt de gemeenteraad voor om de openstaande schuld van MVV nu definitief kwijt te schelden. Daarmee komt een einde aan de betrokkenheid van de gemeente Maastricht bij de financiële huishouding van MVV.

 

In het raadsvoorstel schrijven B&W dat het nieuwe MVV-bestuur er in geslaagd is om bijna alle oude schulden weg te werken; er is hard gewerkt om de club een nieuwe gezonde financiële basis te bezorgen. De club heeft de oude schuld van enkele miljoenen teruggebracht naar €66.000,-, verdeeld over zes schuldeisers, waarmee niet eenduidig een schikking gemaakt kon worden; MVV moet deze restschuld in haar eigen begroting opvangen.

Daarnaast werkt de Maastrichtse voetbalvereniging hard aan de invulling van de eerder door de gemeenteraad gestelde voorwaarden; zo heeft MVV een plan gemaakt hoe de club haar maatschappelijke betrokkenheid bij stad en streek concreet vorm gaat geven; op dit punt zijn al een aantal activiteiten opgestart.

Het College van B&W vindt dat het nieuwe MVV bestuur met deze resultaten voldoet aan de voorwaarden, die eerder door de gemeenteraad gesteld zijn. Daarom wordt een streep gezet onder de betrokkenheid van de gemeente bij de doorstart van MVV en komt er een einde aan de financiële relatie met de voetbalclub (uitgezonderd de huur-verhuur-relatie voor het stadion).

Het College van B&W heeft ook gekeken naar het mogelijk multifunctioneel gebruik van het voetbalstadion; hoewel de mogelijkheden voor de organisatie van grootschalige evenementen beperkt blijken, zijn er wel kansen voor een breed sportief gebruik van het stadion. In het kader van het spreidingsplan buitensportaccomodaties wordt dit verder uitgewerkt;

Over Auteur

2 reacties

  1. Elke inwoner van een stad met een betaald voetbalclub weet dat als de nood aan de man komt, de gemeente de portemonnee trekt om de noodlijdende voetbalclub te redden van de ondergang. Ook als daarvoor “keiharde” standpunten zijn ingenomen. Waarschijnlijk heeft de supporterskern nog hardere argumenten.

  2. De harde kern weet waar de bestuurders wonen…….

    Toen de “oude F-side” van Ajax niet snel genoeg zijn zin kreeg gingen bepaalde figuren klaar staan om de kinderen van een bestuurslid bij hun school op te halen. Even laten zien waarvoor ze bang moeten zijn. (stond eind 2010 in de NRC)

    Je hebt immers clubliefde en machtsuitoefening – allebei heel leuk, maar beslist niet het zelfde