Meer druk op weigerambtenaar

4

D66-Kamerleden Pia Dijkstra en Gerard Schouw hebben op 3 augustus een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een einde moet maken aan de gewetensbezwaarde ambtenaar die geen homoseksuele stellen wil trouwen.

Het wetsvoorstel moet regelen dat weigerambtenaren niet langer tot

ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd en herbenoemd.

Daarmee sterft de weigerambtenaar langzamerhand vanzelf uit.

De initiatiefnemers vinden dat er in deze kwestie  fundamentele

rechtsbeginselen in het geding zijn. Zij achten het een misstand, dat er

tot op de dag van vandaag bij gemeenten ambtenaren van de burgerlijke

stand worden benoemd, die weigeren huwelijken van personen van gelijk

geslacht te voltrekken.

Over Auteur

4 reacties

  1. Wat is daar mis mee zolang het merendeel van de ambtenaren van de burgerlijke stand er geen probleem mee heeft? Er is altijd wel een BABS te vinden die het huwelijk wel wil voltrekken.

  2. @ wim => Iemand die solliciteert bij een slager en aangeeft flauw te vallen bij het zien van bloed neem je niet aan. Waarom zou je een BABS een nieuwe aanstelling geven als die bezwaar heeft om gelijkgestemden te trouwen?
    In nieuwe gevallen vind ik het logisch dat er een voorwaarde geldt, in dit geval iedereen trouwen. Bij bestaande situaties mag het geen reden zijn om iemand het contract niet te verlengen.

  3. In elke gemeente is tegenwoordig een Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand te vinden die een homohuwelijk wil sluiten. Wat wel bezwaarlijk is dat er geen rekening gehouden wordt met kinderen die op de een of andere wijze geconfronteerd worden met het afwezig zijn van ?f een vader ?f een moeder. Het is niet fijn om op het schoolplein of daarbuiten getreiterd te worden met de soms ronduit geniepige pestkoppen. Voor de religieuzen onder ons is er geen andere verbindtenis anders dan die tussen man en vrouw mogelijk. Hoe dan ook: het laatste woord is er nog niet over gezegd.

  4. Geen uitzonderingsBABSEN: je doet het werk waarvan op democratische wijze vastgesteld is dat het tot je functie behoort of je vertrekt. Een overgangsregeling voor huidige BABSen. Ook als een gewijzigde functie-inhoud (in welk bedrijf gebeurt dat niet van tijd tot tijd) leidt tot een andere taakinhoud waar je je niet mee kunt verenigen is het devies: opstappen.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden