Negen miljoen voor leefklimaat rond Schiphol

0

De kwaliteit van de leefomgeving in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn moet hoger worden. Dit met negen miljoen euro.

Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu overhandigde vandaag samen met gedeputeerde Tjeerd Talsma van de provincie Noord-Holland en Jos Nijhuis, baas van de Schiphol Group een cheque van vijf miljoen euro aan de gemeente Amstelveen. In totaal ontvangen de drie gemeenten negen miljoen voor projecten, die met de bewoners van de gemeenten tot stand zijn gekomen. 

'Schiphol is de motor van onze economie en hinder daarvan is niet altijd te voorkomen. Wel kunnen we de kwaliteit van leefomgeving voor de mensen die hier wonen versterken. Mede dankzij de inbreng van studenten krijgt Uilenstede terecht een flinke opknapbeurt: meer ruimte voor de wandelaar en fietser, meer groen, energiezuiniger en duurzamer', aldus staatssecretaris Atsma.

Alderstafel 

Partijen aan de Alderstafel adviseren hierover en hebben in 2008 met elkaar een akkoord bereikt over een evenwichtige ontwikkeling van Schiphol tot 2020. Als onderdeel van dit akkoord hebben partijen het convenant omgevingskwaliteit middellange termijn ondertekend. Stichting Leefomgeving Schiphol geeft uitvoering aan de afspraken uit dit convenant, ondermeer door het ondersteunen van lokale projecten die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving versterken.

De financiële bijdrage voor deze projecten wordt geleverd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de Schiphol Group.

Door de bijdrage van de stichting kan er extra geïnvesteerd worden in de verbetering van de leefomgeving voor bewoners in de Schipholregio. Vaak is sprake van ruimtelijke beperkingen als gevolg van wet- en regelgeving met betrekking tot het vliegverkeer van Schiphol. Zo is nieuwe bebouwing niet of slechts beperkt toegestaan. Dit heeft gevolgen voor de aantrekkingskracht en het voorzieningenniveau binnen dit gebied. Ter compensatie van deze ruimtelijke beperkingen ondersteunt de stichting projecten in verschillende gemeenten financieel.

Subsidie

In Amstelveen wordt de subsidie (5 miljoen) besteed aan de inrichting van de openbare ruimte van Uilenstede. De buitenruimte van 17 hectare wordt daar opgeknapt om een betere leefomgeving te creëren. In Aalsmeer (2,6 miljoen) wordt door middel van een herstructurering de sloopzone omgevormd tot een recreatief groengebied. In de gemeente Uithoorn zal met de subsidie (1,2 miljoen) een oud kassengebied omgevormd kunnen worden tot een recreatief groengebied.

De uitwerking van de initiatieven voor de omgevingsprojecten is in nauwe samenwerking met bewoners tot stand gekomen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uiteindelijke realisatie van een project. De Stichting Leefomgeving Schiphol houdt de realisatie van de verschillende projecten in de gaten en de betrokkenheid van de bewoners daarbij.

Stichting Leefomgeving Schiphol heeft tot doel om een kwaliteitsimpuls voor bewoners te bieden die wonen in de nabijheid van Schiphol. De Stichting maakt deel uit van het Aldersconvenant, waarin afspraken zijn gemaakt met de luchtvaartsector en de omgeving over de groeimogelijkheden van Schiphol.

Het budget van de Stichting werd ter beschikking gesteld door het Rijk, de provincie Noord-Holland en Luchthaven Schiphol.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden