Nijmegen bant genetisch gemodificeerde gewassen

2

De gemeente wil geen teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (ggg) op haar grondgebied.

Nijmegen stuurde een brief naar de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om aan te kondigen dat Nijmegen een gentechvrije stad wil zijn.

Op 29 juni heeft de gemeenteraad de stad gentechvrij verklaard. Aanleiding is een burgerinitiatief dat door 4000 burgers is ondersteund.

De kern van het burgerinitiatief is dat burgers verontrust zijn over het beleid dat Europese en nationale overheden voeren over de toelating van genetisch gemodificeerde gewassen (ggg’s) op de Europese markten. De Nijmeegse gemeenteraad deelt de ongerustheid en wil de reguliere en biologische landbouw in Nijmegen gentechvrij houden. Ook wil zij aandacht voor de uitwassen die verbonden zijn met de productie van ggg’s

In de brief aan beide ministeries geeft de gemeente aan dat de introductie van ggg’s in ons voedsel en leefmilieu onvoldoende gebaseerd is op een wetenschappelijke analyse van de risico’s voor de menselijke gezondheid en de landbouw. Bovendien is er weinig bekend over de gevolgen van de verspreiding van ggg's voor de biodiversiteit en voor een duurzame voedselvoorziening.

Over Auteur

2 reacties

  1. Heel goed! Gentech voedsel is als incest op het gebied van voeding. Je kunt niet boven het leven staan als leven zijnde.

  2. Geen mens of wetenschap kan de toekomst voorspellen en weten wat morgen nodig is voor succes. We moeten samenwerken voor de beste kans op overleven en planten respecteren als wezens met een gedeelde onvoorzienbare toekomst.

    De complexe samenhang van genen voorziet in meer dan wat mensen er mogelijkerwijs in kunnen zien.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden