Noord-Holland biedt gemeenten ‘Crailo’ te koop aan

0

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland biedt de regiogemeenten in de Gooi & Vechtstreek voormalig AZC Crailo te koop aan.De gemeenten kunnen daar met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vluchtelingen huisvesten

Dit melden Gedeputeerde Staten in een brief. De provincie kocht het voormalig AZC complex enkele jaren geleden voor ongeveer 30 miljoen euro. Omdat het COA naarstig op zoek is naar grootschalige opvanglocaties voor vluchtelingen is ‘Crailo’ als oplossing geopperd door burgemeester Broertjes van de samenwerkende regiogemeenten.Hij hoopte dat de provincie het ter beschikking zou willen stellen

Kopen

De provincie stelt nu in de brief: “”Afgesproken is dat de gemeenten zich, in samenspraak met het COA, beraden op de wijze waarop zij willen omgaan met de locatie Crailo voor de langere termijn: of ze de locatie eventueel in zijn geheel of deels willen kopen. Daarover vindt nader overleg plaats met de provincie”.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.