Noordelijke Rekenkamer kritisch over krimpmaatregelen

0

De Noordelijke Rekenkamer is kritisch over de provinciale en lokale maatregelen om in te spelen op de krimp in de regio. Diverse rapportages laten een versnipperd beeld zien.

Friesland: geen concrete doelen, véél documenten
‘Veel overleg en weinig concrete doelen in het Friese krimpbeleid’ is de weinig vertrouwenwekkende titel van de rapportage over het Fries krimpbeleid. De Rekenkamer vervolgt: ‘De provincie Fryslân heeft op het gebied van krimp veel beleidsdocumenten en overlegstructuren. De doelen zijn echter vaag en het risico is dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat. Het krimpbeleid bevindt zich nog steeds in de voorbereidende en planvormende fase’.

Stuur-, werk-, begeleiding- en projectgroepen

Volgens de Noordelijke Rekenkamer blijkt uit haar onderzoek dat de provincie Friesland vooral veel documenten heeft opgesteld, waar vage oncontroleerbare doelen in staan. Hierdoor kunnen betrokken partijen als gemeenten en woningcorporaties elkaar niet aanspreken op voortgang of in welke mate doelen bereikt worden. Daarbovenop ligt nog een wijdvertakt en onoverzichtelijk netwerk van stuur-, werk-, project- en diverse andere groepen waardoor het besluitvormingsproces traag en complex wordt. De Kamer beveelt dan ook aan dit netwerk te verminderen net zoals het aantal plannen.

Provincie grijpt pas in als ‘echt nodig’

De provincie Fryslân ‘herkent zich in het rapport van de Rekenkamer’. Zij stelt dat zij ervoor kiest om alleen als dat echt nodig is van bovenaf in te grijpen. Ook vindt zij veel van de bestaande overlegstructuren waardevol. Vermindering van beleid en regels is wel een ambitie van het Coalitieakkoord 2015.

Oost Groningen in impasse

Het beeld in Groningen is versnipperd. De Eemsdelta-regio heeft in samenwerking met adviesbureaus een degelijk plan opgesteld om de gevolgen van krimp op te vangen. De Rekenmeesters waarschuwen er wel voor dat de regio zich niet te afhankelijk moet maken van deze bureaus en voor de kosten van hun inzet.

De Rekenkamer vindt het zorgwekkend dat dit gebied nog geen gedeelde visie heeft op de spreiding van voorzieningen en functies. Om deze impasse te doorbreken, beveelt de Rekenkamer de provincie aan om afzonderlijke visies voor drie Oost-Groningse deelgebieden te ontwikkelen: het Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën.

De Rekenkamer wijst er verder op dat de subsidies ongelijk verdeeld zijn. De regio Oost Groningen krijgt in tegenstelling tot haar grotere behoefte het minste subsidie geld per hoofd van de bevolking

Drenthe: Geen visie

Aangewezen door het rijk als anticpeerregio constateert het rapport dat Drenthe op het gebied van krimp nog geen visie geformuleerd en geen uitvoeringsprogramma opgesteld. Zij adviseren dan ook om dit wel te doen. De subisdiemiddelen in Drenthe worden voornamelijk besteed aan bewustwording, leefbaarheid en spreiding van voorzieningen. De provincie werkt hierin adequaat samen met partners als gemeenten en woningcorporaties. Provinciale Staten hebben echter geen overzicht van de totale omvang van de aan krimp bestede middelen en de resultaten.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden