Ombudsman: Overheid moet er voor alle burgers zijn

0

De overheid moet er zijn voor alle burgers, het burgerperspectief. Op het moment dat de overheid zich onvoldoende verplaatst in de burger, dan gaat het mis. Dit concludeert de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag over 2015.

Wetgeving, beleidswijzigingen en veranderingen in de uitvoering kunnen onbedoeld grote consequenties hebben voor burgers. De ombudsman bepleit dat de overheid vroegtijdig en meer oog heeft voor het perspectief van de burger ‘de overheid is er voor de burger en niet andersom’. Op het moment dat de overheid zich onvoldoende verplaatst in de burger, dan gaat het mis. Dat is met name bij burgers die niet zelfredzaam zijn en juist afhankelijk zijn van de overheid om hun problemen op te lossen. Dit concludeert de Nationale ombudsman in zijn jaarverslag over 2015.

Stijging aantal klachten
Hij ontving in 2015 ruim 38.147 klachten, dat zijn er bijna tweeduizend meer dan in 2014. In het onderzoek PGB en de (niet)lerende overheid (september 2015) concludeerde de ombudsman dat de overheid onvoldoende bij zichzelf te rade gaat als het gaat om de invoering van grote, complexe veranderingen. Van Zutphen: ‘Het is belangrijk dat daarom geleerd wordt van situaties waarin het beter kon. De overheden moeten over hun eigen schutting kijken. Zowel naar andere overheidsinstanties, maar ook de burger in beeld krijgen, het burgerperspectief.’

De Nationale ombudsman ziet dat de overheid in 2015 burgers in de problemen heeft gebracht doordat er onvoldoende oog was voor hun specifieke situatie. ‘Iedereen moet voor de overheid in een standaard-hokje passen’, zegt Van Zutphen.

Kinderombudsman geïnstalleerd
Vandaag heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman. Kalverboer (1960) zegt in een eerste reactie: ‘Ik wil iets doen voor kinderen die buiten het directe blikveld vallen, zoals kinderen die mishandeld worden en die we niet kennen, kinderen van kwetsbare ouders die te zware lasten dragen. Het kinderrechtenverdrag bepaalt dat het belang van het kind eerste overweging is bij alle besluiten die er over kinderen genomen worden, dat elk kind recht heeft op ontwikkeling, het recht gehoord te worden en recht op gelijke behandeling. Dat is voor mij de basis van waaruit ik wil kijken naar de thema’s die er spelen.’

Margrite Kalverboer (1960) geniet bekendheid als bijzonder hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Universiteit Groningen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden