Onderzoek graafschade bij aanleg glasvezel

0

Graafschade bij de aanleg van glasvezel is een groot probleem in steeds meet gemeenten. Agentschap deed er onderzoek naar.

Bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezel wordt kaartmateriaal over andere leidingen niet altijd goed gebruikt. Soms worden de beschikbare tekeningen helemaal niet gebruikt. Voor de werkzaamheden worden wel Klic-meldingen verricht (het aanmelden bij het kadaster van geplande graafwerkzaamheden). Verder vindt het onderzoek naar de ligging van bestaande kabels en leidingen niet plaats conform CROW richtlijn 250 (een richtlijn bedoeld om graafschade te voorkomen).

Dat zijn enkele van de conclusies uit een rapport van Agentschap Telecom naar de wijze waarop de aanleg van glasvezel in Nederland plaatsvindt. Aanleiding hiervoor was het bericht van meerdere beheerders en gemeenten die zorgen hebben over de veiligheid bij de uitvoer van de werkzaamheden. Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk worden vele kilometers sleuf gegraven. Vaak in bestaande woonwijken waar veel ondergrondse infrastructuur aanwezig is. Alle reden dus om zorgvuldigheid te betrachten.

Aanbevelingen

Voor de hand ligt de eerste aanbeveling van het Agentschap, het maakt het daarmee echter niet onbelangrijk: “Organiseer vooraf een overleg waarbij alle betrokken partijen afspraken maken over een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden.”

Voor gemeente beveelt het rapport twee punten aan:

  • Volgens artikel 5.2, eerste lid, van de telecommunicatiewet is de gemeente belast met de coördinatie van de binnen haar grondgebied door aanbieders van openbare elektronisch communicatienetwerken uit te voeren werkzaamheden in verband met aanleg en instandhouding van kabels, bedoeld zoals in artikel 5.1, eerste lid van de telecommunicatiewet.
    De gemeente kan bij de keuze voor het tracé in overleg met de aannemer een keuze maken voor het tracé, waarbij het kruisen van bestaande leidingen zoveel mogelijk wordt voorkomen.
  • Volgens artikel 5.2, vierde lid onder c, van de telecommunicatiewet, stelt de gemeenteraad bij verordening in ieder geval regels vast inzake de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming en van medegebruik van voorzieningen. De gemeente kan bijvoorbeeld voorwaarden stellen voor het veilig gebruik van raketten door voortuinen bij de aanleg van glasvezel.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden