Ouderen Zwolle en Kampen willen domotica

0

Ouderen in Zwolle en Kampen willen graag gebruik maken van domotica als zij daarmee langer thuis kunnen blijven wonen. Dat komt naar voren in een onderzoek van de gemeenten Zwolle en Kampen onder 1000 senioren uit dezelfde gemeenten.

In het onderzoek komt naar voren dat ruim 80 procent van de ouderen in Zwolle en Kampen in de huidige wonen wil blijven wonen. Ruim de helft denkt dat thuistechnologie daarmee kan helpen. De onderzoekers onderstrepen dat de inzet van thuistechnologie positieve maatschappelijke effecten teweeg brengt. Mensen voelen zich veiliger, hebben meer comfort, raken uit hun sociale isolement of gaan zuiniger om met energie. Tegelijk worden mantelzorgers en andere hulpverleners ontlast.

Bekendheid domotica

Qua bekendheid heeft domotica nog wel een stap te maken. Ongeveer een derde van de ondervraagden heeft weleens gehoord van thuistechnologie. De groep geeft aan behoefte te hebben aan thuistechnologie op het gebied van veiligheid, comfort en energiebesparing. Technologie als middel voor sociaal contact en zorg op afstand is minder bekend bij de ondervraagden.


Onderzoek
Het onderzoek naar thuistechnologie bij senioren in Zwolle en Kampen is onderdeel van het programma `Innovatie in de Zorg Zwolle Kampen Netwerkstad’ waarvoor de Provincie Overijssel middelen beschikbaar heeft gesteld. In een tweede tranche projecten krijgt het onderzoek nu een direct vervolg en streven de gemeenten naar concrete invulling ervan.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden