Positieve reserves na ‘hard ingrijpen’

2

De situatie in De Ronde Venen was benard. Diverse projecten drukten de gemeente zwaar in het rood. Een trend die door hard ingrijpen is gebogen.

Het college van B en W heeft de dreigende verliezen op gemeentelijke projecten aanzienlijk weten te verminderen. Als gevolg van de ontwikkeling van winstgevende projecten zullen de gemeentelijke reserves vanaf 2015 weer op het gewenste niveau zijn.

Het bureau DHV heeft vorig jaar onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke projecten. Daaruit bleek ondubbelzinnig dat een ongewijzigde uitvoering van de projecten de gemeentelijke reserves diep in het rood zou duwen. De slechte financiële cijfers zijn voor een belangrijk deel het gevolg van de marktomstandigheden. Door dalende woningprijzen is ook de grond, waarin de gemeente fors heeft geïnvesteerd, minder waard geworden.

Een situatie waarmee veel andere gemeenten ook te maken hebben. Het college van De Ronde Venen heeft in september vorig jaar aangegeven dat als gevolg hiervan de opzet van diverse projecten gewijzigd moet worden of dat projecten geschrapt moeten worden. Gezien contracten en overeenkomsten die de gemeenten met andere partijen is aangegaan, is dit niet eenvoudig.

De afgelopen maanden is onderzocht hoe de dreigende verliezen teruggebracht konden worden en hoe de financiële positie van de gemeente kan worden verbeterd. Door de opzet van een aantal projecten te wijzigen en door geld dat voor specifieke onderwerpen was gereserveerd over te hevelen naar de algemene reserves, kan worden voorkomen dat de reserves in de negatieve cijfers belanden. Als de gemeenteraad instemt met deze aanpak, beschikt de gemeente de komende twee jaar over een kleine positieve algemene reserve. Na 2015 nemen de reserves, door de verkoop van grond en onroerend goed, weer fors toe tot boven het gewenste niveau.

Wethouder Palm (Financiën) zegt opgelucht te zijn over het bereikte resultaat. “Uit het onderzoek van DHV bleek een zeer alarmerende financiële situatie voor de gemeente. Hard ingrijpen was noodzakelijk en is gebeurd. Samen met de raadswerkgroep Herstructurering zijn we erin geslaagd voorstellen te maken waarmee de dreigende verliezen worden voorkomen. De reserves waarover we de komende jaren kunnen beschikken zijn echter zeer beperkt, we kunnen ons niet teveel onverwachte uitgaven veroorloven. We gaan nu een paar magere jaren tegemoet, vanaf 2015 zullen de reserves zich weer op het gewenste niveau uitkomen.’’

Over Auteur

2 reacties

 1. pieter elbers op

  Mooie financi?le operatie om tekort boekhoudkundig terug te brengen

  1.Afzonderlijke bestemmingsreserves overhevelen naar algemene reserves
  2. Gereserveerd overschot op algemene uitkering naar algemene reserve brengen(niet meer oormerken)
  3. En projectgeld uitsmeren over 40 jaar.

  Ik herken het beleid uit het Haarlemse.

  Daar bleken de tekorten “in het echt niet minder”te worden.

 2. pieter elbers op

  Mooie financi?le operatie om tekort boekhoudkundig terug te brengen

  1.Afzonderlijke bestemmingsreserves overhevelen naar algemene reserves
  2. Gereserveerd overschot op algemene uitkering naar algemene reserve brengen(niet meer oormerken)
  3. En projectgeld uitsmeren over 40 jaar.

  Ik herken het beleid uit het Haarlemse.

  Daar bleken de tekorten “in het echt niet minder”te worden.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden