Opinie Regionale actie tegen leegstand kantoren

1

Gemeenten creëren leegstand door opportunistisch beleid. Ze bijten zichzelf in de staart op deze manier. Voorbeelden uit de praktijk laten zien dat het anders kan.

– VISIE – Geert Verhagen

In Nederland staat zeven van de in totaal 47 miljoen vierkante meter kantoorruimte stof te verzamelen. DTZ Zadelhoff noemt de verhuurkans van de leegstaande kantoorruimte ter grootte van meer dan duizend voetbalvelden ‘nihil’. Jones Lang LaSalle deelt dit pessimistische toekomstbeeld. Het bedrijf denkt dat de leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt de komende vijf jaar zal verdubbelen tot 25 à 30 procent van het totaal.

Overal in het land zijn de gevolgen van de leegstaande kantorenpanden zichtbaar. Troosteloze verlaten straten met borden die smeken om huurders. Deze situatie is mede ontstaan door een gebrek aan interregionale communicatie.

Opportunisme
Gemeentelijk opportunisme dragen bij aan de enorme leegstand. Omdat grondverkoop een goede -en soms de enige- manier is voor gemeenten om op korte termijn geld te innen, en de politiek veelal lokaal afgerekend wordt is er vaak  een wildgroei aan nieuwe kantoren ontstaan en is de regionale samenhang onvoldoende betracht.  

Door het gebrek aan coördinerend, regionaal beleid, de tegenvallende vraag en Het Nieuwe Werken staan veel kantoren slechts stof te verzamelen. Slecht onderhouden, leegstaande panden hebben een verwoestend effect op het imago van gemeenten. Leegstaande kantorencomplexen  zorgen ervoor dat gemeenten steeds minder aantrekkelijk worden voor nieuwe huurders. Een imago dat op lange termijn funest is voor de concurrentiepositie. Niet alleen voor de gemeente, maar voor gehele regio.

Provincies
Er moet een omslag komen bij gemeentelijk, regionaal en provinciaal beleid op het gebied van huisvesting. Vestigingsbeleid zal het niveau van gemeenten moeten ontstijgen. De provincies zien voor zichzelf een (boven-)regionale regierol weggelegd bij de aanpak van de leegstaande kantoren. Dat schrijven zij tenminste in brief aan de minister van Infrastructuur & Milieu, Melanie Schultz van Haegen.

De provincies willen nieuwe leegstand voorkomen door strakker te sturen op de planning voor nieuwe kantoorlocaties. Ook willen de provincies als provinciaal regisseur in knelpuntgebieden, met gemeenten en marktpartijen zoeken naar oplossingen voor de bestaande leegstand. Dit is positief.

Zolang men zich daarbij maar wel ervan bewust blijft dat de kracht hem zit in een regionale benadering zonder daar weer een papieren tijger van te maken. De lokale politieke agenda moet worden afgestemd op de regionale behoefte. Het opportunisme van gemeenten moet worden overgenomen door een consistent beleid op regionaal niveau. Het concurrentiemodel moet worden omgezet naar een regionaal samenwerkingsmodel waar politiek en bedrijfsleven echt gaan samenwerken. De provincie zou daarbij een regierol kunnen hebben om overlap van regio’s te voorkomen.

Vijf sterren
Dat een interregionale aanpak succesvol is bewijzen de Vijfsterrenregio in Brabant en Parkstad in Limburg. Bij de Vijf Sterrenregio in Brabant worden regio’s  onderverdeeld naar sector. De 5-sterrenregio slaat daarbij niet alleen op de kwaliteit van de regio, maar ook op de 5 sectoren die primair ondersteund worden: Food, Health & Farma, Toerisme, Logistiek en Machinebouw. Sectoren waarin de regio excelleert en die als de dragers voor de verdere economische ontwikkeling functioneren.   

Ondernemingen, onderwijs en  overheid in deze regio’s werken hierbij samen, in de vorm van een Taskforce. Meer regio’s moeten dit voorbeeld volgen om de imagoverwoestende leegstand te bestrijden. Er moet per regio een eenduidig huisvestingsbeleid dat het gemeentelijke opportunisme vervangt. Alleen zo kan de neerwaartse spiraal worden doorbroken.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

1 reactie

 1. Sander Smoes - Smoes Ontwerpen // architectuur &am op

  Onderzoek en ontwerp ?De Vakman Centraal?.

  De visie en strategie van het onderzoek ?De Vakman Centraal?, zet in op het stimuleren van de economische vitaliteit van binnenstedelijke woongebieden en steden. De focus ligt hierbij op bestaand, verouderd en / of leegstaand vastgoed, zoals leegstaande kantoren of (woon)gebouwen. Hierbij richt het zich op de functiemenging in de bestaande woonomgeving, ten behoeve van de huidige en nieuwe bewoner en gebruiker van de wijk.

  De mix van de functies (wonen, werken, leren en studeren, zorg en andere (wijk)voorzieningen) binnen bestaande gebouwstructuren kunnen de oplossing zijn voor verouderde en leegstaande gebouwen en gebieden en bieden een impuls voor de vitaliteit van woonwijken. Door middel van het combineren van woonprogramma?s met functies die aansluiten op de vraag en behoefte uit de wijk, wordt er gestreefd naar multifunctionaliteit in woonwijken, waarbij de kwaliteit van de woonomgeving wordt versterkt door diversiteit. Met de ontwikkelde ruimtelijke strategie wordt er ingezet op de groei van de wijkeconomie en sociaal-economische ontwikkeling wordt gefaciliteerd en gestimuleerd.

  Met als doel het leven, wonen, werken, vermaken, studeren, wandelen, genieten, lachen en oud worden in de eigen woonwijk en woonomgeving gemakkelijk te maken!

  Ontwikkeling van het transitiemodel ?De Vakman Tool’, een instrumentarium tegen leegstand ..

  Het transitiemodel ?De Vakman Tool? is een instrumentarium voor de implementatie van de visie en de strategie van het onderzoek ?De Vakman Centraal? in bestaand verouderd en / of leegstaand vastgoed. Lees meer over het onderzoek en daaraan gerelateerde ontwerpoplossingen en projecten op http://www.devakmancentraal.nl
  bron: Smoes Ontwerpen // architectuur & stadsontwerpen, http://www.sandersmoes.nl

  tags: kantoorleegstand, vastgoed, studentenhuisvesting, transformatie, leegstand, kantoren, leegstaand, herinrichting, vakman centraal, vakman tool, architectuur, architect, stadsontwerpen, rotterdam, urbanism, stedenbouw, integraal, smoes ontwerpen, stadsvernieuwing, probleemwijk, stedenbouw, maakindustrie, parkwijk, prachtwijk, inpassing, binnenstedelijk, muziek, film, shortie, januari 2012

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden