Rijk mag gemeentehulp niet verdubbelen

1

Het kabinet mag donaties van provincies, gemeenten en waterschappen bij landelijke hulpacties niet meer verdubbelen. Alleen giften van burgers en bedrijven mogen worden vermenigvuldigd.

Een

meerderheid van de Tweede Kamer steunde donderdag een voorstel van die

strekking van de VVD en de PvdA. Volgens de partijen komt het

verdubbelen van giften van lagere overheden neer op het “stapelen van

belastinggeld op belastinggeld''.

Aanleiding voor de discussie

daarover was de inzamelingsactie voor noodhulp aan Haïti, dat begin dit

jaar werd getroffen door een zware aardbeving. Die actie leverde ruim

41 miljoen euro op, waaronder flinke bedragen van provincies en

gemeenten. Toenmalig minister Bert Koenders van  Ontwikkelingssamenwerking

verdubbelde dat bedrag.

Over Auteur

1 reactie