Ruim 70 procent gemeenteambtenaren is 40+

4

Een kleine 10 procent van de ambtenarij is jonger dan 40 jaar, blijkt uit een vragenlijst. Van de gemeenteambtenaren is 28 procent jonger dan 40, blijkt uit de personeelsmonitor gemeenten.

Ruim 90 van alle ambtenaren is ouder dan 40 jaar, blijkt uit een enquête onder 700 ambtenaren van JS Consultancy in samenwerking met het blad Binnenlands Bestuur. De gemiddelde leeftijd ligt volgens dit onderzoek tussen de 40 en 51 jaar. Ruim 10 procent is ouder dan 50 jaar. Veel ondervraagden laten weten dat zij vinden dat binnen hun eigen organisatie te weinig aandacht is voor jonge werknemers.

Van de gemeenteambtenaren is dus 28 procent jonger dan veertig jaar, blijkt uit de personeelsmonitor (PDF). Uit het sociaal jaarverslag blijkt verder dat ruim 30 procent van de Rijksambtenaren jonger is dan 40. Van de provincieambtenaren is bijna 15 procent jonger dan 35, blijkt uit de provinciale personeelsmonitor. De cijfers van het afviesbureau komen dus niet overeen met bestaande gegevens; toch wijst de uitkomst van de enquête gezien de vergrijzing op een aandachtpunt voor de overheid.

Bezuinigen

Het budget houdt momenteel niet over. Er zijn reorganisaties en vacaturestops. Sommige gemeenten nemen wel jonge werknemers aan, maar doen weinig om ze te behouden, vindt JS Consultancy. Verder helpt het last in first out-principe niet mee. Daarbij is onder het bestaande personeelsbestand vaak weinig mobiliteit.

“Wij werken vaak in middelgrote en kleine gemeenten”, zegt Lonneke Zwinkels, opleidingsmanager Jong Talent van het adviesbureau tegen Binnenlands Bestuur. “Daar is duidelijk zichtbaar dat er weinig jongeren werken.” Kamerlid Wassila Hachchi van D66 geeft aan vragen te stellen aan minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken.

Over Auteur

4 reacties

 1. Mieke Dijkstra op

  Dit is niet het eerste, en ik verwacht ook niet het laatste, onderzoek naar de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand bij de overheid. Ik vraag mij bij deze onderzoeken altijd af in hoeverre er een verband wordt gelegd met de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking. Zeker bij de gemeente mag je verwachten dat hier een zeker verband tussen is.

  Daarnaast ben ik het met Hans eens dat de personeelsbeweging die er in een organisatie is van veel groter belang is dan de leeftijdsopbouw. Simulering van deze beweging zou zelfs een middel kunnen zijn om de (gemeentelijke) overheid aantrekkelijker voor jongeren te maken.

 2. Hans Doorenspleet op

  Kan iemand me uitleggen waarom een bureau een onderzoek doet onder 700 mensen om conclusies te kunnen trekken, terwijl objective gegevens, die heel wat exacter zijn dan die uit een enquete, gewoon aanwezig zijn?
  Objectief of subjectief, vergrijzing bij de overheid is een re?el punt.

  Maar vergrijzing is maar een deel. Vernieuwing, verversing is een andere. Personele mutaties zorgen voor beweging, voor actualisatie, voor nadenken over de situatie en mogelijkheden tot vernieuwing. Die worden niet bepaald door leeftijd, maar door beweging. Die gestimuleerd moet worden.

  Daarnaast is het een punt van zorg hoe jonge mensen te boeien (is al lastig), maar hoe te binden (wordt kennelijk niet zo veel aan gedaan). Dt is NIET een kwestie die je aan HR moet delegeren, daar moet je als management keihard zelf mee aan de slag. Maar dat gebeurt dus niet genoeg.

  Na mij de zondvloed, wie dan leeft die dan zorgt? Dit zijn opvattingen die aan individuen toe te kennen zijn, maar voor een manager toch absoluut verboden gedachten zouden moeten vormen. OVERHEID: WORDT WAKKER!!!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden