Samen voor grondwaterbescherming

0

De provincie Overijssel, drinkwaterbedrijf Vitens, de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hof van Twente, Ommen, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Zwolle en Rijkswaterstaat hebben een overeenkomst gesloten om het grondwater van negen waterwingebieden veilig te stellen voor de drinkwatervoorziening.

De provincie is verantwoordelijk voor het beschermen van het grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwaterwinning in Overijssel. Om de kwaliteit van het drinkwater veilig te stellen is het belangrijk om inzicht te hebben in mogelijke risico's in de gebieden waar het water wordt gewonnen.

Negen Overijsselse waterwingebieden zijn kwetsbaar voor verontreinigingen. Het gaat om de drinkwaterwinningen Vechterweerd, Engelse Werk, Archemerbeg, Mander, Hoge Hexel, Wierden, Espelose Broek, Holten en Herikerberg-Goor.

Gebiedsdossiers
De provincie heeft vorig jaar samen met Vitens en de betrokken gemeenten voor al deze negen winningen gebiedsdossiers opgesteld. Daarin staat omschreven welke mogelijke bronnen van verontreiniging er zijn. Per drinkwaterwinning zijn nu met de betrokken gemeenten maatregelen uitgewerkt om de risico's te beperken en de kwaliteit van het grondwater veilig te stellen.

Het gaat dan onder meer om de aanpak van risicovolle verontreinigingen in waterintrekgebieden, aanpassing van gemeentelijke bestemmingsplannen en monitoring van de waterkwaliteit van grondwater en oppervlaktewater.

Belangrijkste bron
Gedeputeerde Piet Jansen: “Het is belangrijk dat we er met elkaar voor zorgen dat het grondwater schoon blijft, zodat we zo min mogelijk kosten hoeven te maken voor de zuivering ervan. Grondwater is immers de belangrijkste bron van ons drinkwater en ook van het drinkwater van de generaties die na ons komen. Daar moeten we zuinig op zijn. We zullen met elkaar de Overijsselaars daarvan bewust moeten maken.”

Samenwerking
Verder wordt in samenwerking met LTO een project opgezet om de belasting van het grondwater met nitraat en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw te beperken in de negen wingebieden. De afspraken gelden voor de periode 2010-2012 en worden in 2012 geëvalueerd.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden