Samenwerking toezicht risicovolle bedrijven

0

De provincies Drenthe, Friesland en Groningen, 17 gemeenten in deze provincies en de Milieuadviesdienst Noord-Friesland hebben een bestuursovereenkomst getekend over het toezicht op bedrijven die moeten voldoen aan het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

Dit besluit stelt aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland wettelijke eisen ten aanzien van de preventie en de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Deze gevaren kunnen zowel betrekking hebben op de werknemers als op de omgeving van het bedrijf.

Momenteel zijn er in de drie noordelijke provincies 47 bedrijven die tot deze categorie behoren.
De benodigde kennis bij de inspecteurs die controle uitvoeren bij deze bedrijven, is zeer specialistisch. Door bundeling van krachten maken de partners gebruik van elkaars expertise.

“Met deze overeenkomst hebben we gezamenlijk het toezicht in de noordelijke regio efficiënt en kwalitatief goed geregeld. Door deze samenwerking zijn we met elkaar in staat goed in te spelen op de ontwikkelingen in het houden van deze specifieke vorm van toezicht,” aldus de Drentse gedeputeerde Henk Brink.

De samenwerking is neergelegd in een bestuurlijk toezichtsprogramma 2012-2016. Naast provincies en gemeenten zijn hierin ook de inspectie Sociale zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie), de Brandweerafdeling van de Hulpverleningsdiensten in de Veiligheidsregio en de Waterkwaliteitsbeheerder betrokken

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden