Sittard-Geleen zet pilot huisuitzettingen door

1

De gemeente Sittard-Geleen gaat zo veel mogelijk samenwerken met ketenpartners om huisuitzettingen nog meer te voorkomen. “Om in de toekomst een succesvol en betaalbaar sociaal beleid te kunnen blijven voeren.”

Hiervoor worden onder meer structurele afspraken gemaakt met woningcorporaties, Partners in Welzijn, de Kredietbank Limburg, het Veiligheidshuis en de gemeente Sittard-Geleen. “Om in de toekomst een succesvol en betaalbaar sociaal beleid te kunnen blijven voeren maken we nu met alle ketenpartners afspraken om te voorkomen dat mensen in uitzichtloze situaties belanden, aldus wethouder Berry van Rijswijk (o.a. sociaal beleid).

Huisuitzettingen zijn meestal een gevolg van hoog opgelopen huurschulden, woningvervuiling en overlast. Vroegtijdige probleemsignalering met daaraan gekoppeld een hulpverleningsaanbod kan in veel gevallen huisuitzettingen voorkomen. Woningstichtingen hebben hierin primair een eigen verantwoordelijkheid. Gezien de grote maatschappelijke impact van huisuitzettingen zijn er samenwerkingsafspraken tussen verschillende ketenpartners gemaakt.

Dit gebeurde sinds 2009 in het kader van de pilot Voorkoming Huisuitzetting al op kleinere schaal en wordt dus nu structureel vastgelegd in samenwerkingsafspraken tussen de partijen. Op deze manier wordt het proces beter ingericht waardoor aan het voorkomen van huisuitzettingen een structureel karakter wordt gegeven. Wethouder Berry van Rijswijk: “Deze integrale ketensamenwerking is ook hard nodig om de bijkomende gevolgen van de landelijke kabinetsmaatregelen ten aanzien van onder meer de WWB de komende tijd zo goed mogelijk op te vangen. Schrijnende gevallen worden op die manier snel gesignaleerd waardoor gedwongen huisuitzettingen zo veel mogelijk worden beperkt.”

Dalend
In Sittard-Geleen vertoont het aantal huisuitzettingen de laatste jaren een dalende trend. In 2010 kwam het 52 keer voor dat een huurder gedwongen uit huis werd gezet. Een daling van 12% ten opzichte van 2009. Deze daling is mede te verklaren door de pilot voorkomen huisuitzettingen die vanaf nu dus een structureel karakter krijgt in Sittard-Geleen. Het project heeft geen betrekking op sluiting van panden in het kader van drugshandel (bevoegdheid burgemeester op grond van13b Opiumwet) en de uitvoering van de Wet tijdelijk Huisverbod, waarbij de overtreder tijdelijk de woning moet verlaten.

Over Auteur

Avatar

1 reactie

  1. Avatar

    Mijn ervaring in de laatste 4 jaar is dat de gemeente Sittard op geen enkele manier de intentie heeft om te handhaven en/of op te treden tegen ernstige vormen van overlast. Zoals dat bijv in de Pieter Breughelstraat veroorzaakt wordt. In die zin past het m.i. niet om de dalende trend als positief te formuleren maar lijkt het eerder een gevolg te zijn van ambtelijke draaierij en het onvermogen om door te pakken.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden