‘Smart met geld’ helpt gemeente bij schuldenproblematiek jongeren

0

MEE Nederland heeft een website gelanceerd met informatie over Smart met Geld, een project dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking.

“Jongeren met een licht verstandelijke beperking leven vaak bij de dag, kunnen moeilijk nee zeggen en vinden het lastig verleidingen te weerstaan. Met alle gevolgen van dien: misbruik, criminaliteit of overlast.”  Met Smart met Geld leren ze hoe ze beter met geld kunnen omgaan, waardoor ze meer grip krijgen op hun uitgaven. Door de praktische aanpak wordt de weerbaarheid van jongeren vergroot en ouders worden bewust van hun rol met betrekking tot financieel opvoeden, aldus MEE Nederland.

Projectmatige concrete aanpak
Gemeenten hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen als het gaat om welzijn en participatie van jongeren in onze maatschappij. Ook van jongeren met een beperking. Het project Smart met Geld biedt gemeenten een concrete aanpak om deze jongeren en hun ouders te ondersteunen.

De cliëntondersteuners van MEE zijn de verbindende schakel tussen leerlingen, ouders, school, zorg, schuldhulpverlening en jongerenwerk. Op smartmetgeld.nl is voor al deze verschillende doelgroepen specifieke informatie te vinden.

Smart met Geld is ontwikkeld door MEE Utrecht, Gooi en Vecht, die onlangs een succesvolle pilot heeft afgesloten.

Landelijke uitrol
Dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de verdere ontwikkeling van de training en voor effectmeting, wordt het project in de periode tot juli 2017 over nog eens  tien praktijkscholen uitgerold. Hierbij zijn zes MEE-organisaties betrokken: MEE Zuidoost Brabant, MEE Gelderse Poort, MEE Rotterdam Rijnmond, MEE Plus, MEE Zuid-Limburg en MEE Noordwest-Holland. Daarnaast biedt de Rabobank Foundation een financiële bijdrage

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.