Top 4: Wensen van inwoners

1

Wat vragen burgers van hun gemeenten? Vier aspecten zijn van het grootste belang als het gaat om het wel of niet waarderen van het gemeentelijk bestuur.

 

Over de kwaliteit van de lokale overheid zijn burgers  redelijk tevreden, blijkt uit de tweejaarlijkse trendrapportage De staat van
het bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De rapportage concludeert dat burgers hun oordeel over het gemeentebestuur baseren op vier aspecten: 
– Responsiviteit

Inwoners geven aan dat ze het op prijs stellen als hun
gemeente hun signalen over het gevoerde en te voeren beleid serieus nemen.
– Veiligheid en leefbaarheid

In hoeverre werkt de gemeente aan de veiligheid en
leefbaarheid in wijken, is hier de vraag.
– De leefomgeving

Ook de kwaliteit van wegen, openbaar groen en dergelijke is
van belang voor de waardering van het gemeentelijk beleid.
Het niveau van de voorzieningen

Winkels, onderwijs, cultuur en welzijn. Ook deze  voorzieningen bepalen het oordeel van burgers. Wie graag ziet dat zijn inwoners het werk van de gemeente accepteren en daarmee tevreden zijn, kiest deze vier aspecten als speerpunten, stelt de rapportage. Wel is het zo dat gemeenten bijvoorbeeld minder invloed hebben op de voorzieningen dan op het groenonderhoud. Dit wordt overigens heel aardig begrepen door inwoners.
Crises

Bij responsiviteit gaat het niet meteen om burgerparticipatie, hoewel dit soort initiatieven vanuit de gemeente wel gewaardeerd worden. Het gaat vooral om de algemeen ervaren kwaliteit van het lokale bestuur. De legitimiteit van het bestuur is dan weer sterk afhankelijk van de reactie op politieke crises en de fragmentatie van de gemeenteraad.
Al met al zijn burgers niet snel tevreden. Ze geven hun gemeentebestuur gemiddeld een 6,1. “Het eerste deel van de rapportage biedt een algemeen beeld van de stand van zaken en trends bij gemeenten, provincies en waterschappen”, schrijft demissionair minister Liesbeth Spies in de begeleidende brief bij de rapportage.
“In het tweede deel  wordt dieper ingegaan op de cijfermatige achtergrond. Hier wordt aandacht besteed aan interbestuurlijke verhoudingen, de betekenis van Europese regels voor het binnenlandse bestuur, de positie en betrokkenheid van burgers en bestuurders in het decentrale bestuur. Het derde deel richt zich op de stabiliteit van het lokale bestuur.”

Over Auteur

1 reactie

  1. Wim van der gugten op

    Als je bedenkt dat er een man al vele maanden in de gevangenis zit om dat een ambtenaar het hekje voor zijn huis 3 cm te hoog vind,en niemand onderneemt actie om dat onrecht ongedaan te maken,dan maak je je toch belachelijk door een tevredenheid onderzoek te doen naar ambtenaren.
    De ambtenaren in Katwijk hebben mij door ook een dergelijk starre houding ruim 350000 EUR schade berokkend.
    Ik ben ook niet zo tevreden over die lieden

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden