Trend: Vouchers voor participatie

0

Bewonersinitiatieven zitten in de lift. In 2011 zijn er al veertien nieuwe gemeenten die gebruik maken van vouchers om deze initiatieven te ondersteunen.

In totaal zijn er nu 29 gemeenten die hebben gekozen voor

het vouchersysteem, gestimuleerd door het Rijk. Het Landelijk

Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) en het Ministerie van Binnenlandse

Zaken, die het systeem hebben opgezet, zijn blij met het groeiende aantal

gemeenten dat werkt met de vouchers.

Participatie

Toch is dit niet de enige manier om de inwoners te betrekken

bij hun gemeenten. In totaal werd er vanaf 2008 al circa 95 miljoen euro uitgetrokken

voor burgerparticipatie. Een deel ging via het vouchersysteem.

De initiatiefnemers zien voordelen, uiteraard. Niet de gemeenten,

maar de inwoners zelf maken besluiten over de besteding van het budget voor hun

wijk. “Daarmee wordt mogelijke traagheid van besluitvorming binnen gemeenten

ontlopen”, meldt de LSA. De manier van werken maakt inwoners enthousiast en

actief. Het stimuleert empowerment, volgens het samenwerkingsverband.

Leefbaarheid

De veertien nieuwe gemeenten die werken met dit systeem krijgen elk

100.000 euro ontvangen van het ministerie. “Ik hoop dat in de nieuwe

vouchergemeenten bewoners en professionals met veel enthousiasme hun schouders

zetten onder het verbeteren van de leefbaarheid van hun wijk”, zegt directeur

generaal Wonen, Wijken en Integratie Mark Frequin.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.