Tuinbouwgemeenten onderzoeken Polen

0

De helft van de arbeidsmigranten in het Westland en een kwart van de arbeidsmigranten in Hillegom en Katwijk wil slechts kort (hooguit een of twee jaar) in Nederland blijven. Dit blijkt uit het onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met Nicis Institute naar de leefsituatie en arbeidsmarktpositie van Poolse arbeidsmigranten in de gemeenten Westland, Hillegom en Katwijk.

De Nederlandse tuinbouw maakt al sinds

jaar en dag gebruik van tijdelijke arbeidskrachten afkomstig uit Midden-

en Oost-Europa, met name uit Polen. Het grootste deel van de werkzame

Polen in het Westland is pas recent naar Nederland gekomen, meestal via

een uitzendbureau. Naar de Duin-en Bollenstreek (Hillegom, Katwijk)

komen veel geïnterviewde Poolse arbeidsmigranten al langer om te werken.

Werk was voor de onderzochte groep Polen de belangrijkste reden om naar

Nederland te komen.

De meeste Pools arbeidsmigranten zijn werkzaam via een

uitzendbureau of tijdelijk contract en zijn met name actief in de

tuinbouw. Enkele vrouwelijke arbeidsmigranten werken informeel als

schoonmaakster. De arbeidsmigranten zijn veelal redelijk hoog

opgeleid (havo/vwo-niveau of hoger), maar werken veelal in

laaggeschoold werk. De verdiensten van de arbeidsmigranten zijn

over het algemeen niet hoog.

Onder minimumloon

De meesten verdienen hooguit acht euro

per uur (Westland) of duizend, hooguit vijftienhonderd euro per

maand (Hillegom, Katwijk). Dit is vergelijkbaar met het wettelijk

minimumloon c.q. een bijstandsuitkering voor alleenstaanden of

paren. Er is onder hen zelfs een substantieel deel dat minder dan

het minimumloon verdient. Bij veel respondenten zijn de kosten voor

kost en inwoning van het loon ingehouden. Dat gebeurt door het

uitzendbureau die de hotelkosten op deze wijze al verrekent.

Tevreden

Een kleine minderheid van de respondenten in Westland, Hillegom

en Katwijk heeft een eigen woonaccomodatie. De overigen wonen in

een zogenaamd Polenhotel, op een gedeelde kamer, in stacaravans of

op een camping. De meerderheid van de respondenten (in Westland

zelfs acht op de tien) deelt de slaapkamer met een of meerdere

anderen (zijnde geen partner).

In het Polenhotel is op

verschillende plekken cameratoezicht en op doordeweekse dagen wordt

om vijf uur een maaltijd geserveerd. Ondanks het gebrek aan pivacy

geeft de meerderheid van de migranten (in Katwijk en Hillegom zelfs

driekwart) aan tevreden of zeer tevreden te zijn met de

woonsituatie.

Veel Poolse migranten denken hier hooguit een jaar of misschien

twee jaar te blijven. Een kwart van de respondenten in Hillegom en

Katwijk wil in ieder geval vijf jaar of langer in Nederland wonen.

In Westland willen twee op de tien respondenten minimaal vijf jaar

in Nederland blijven. Relatief veel respondenten zeggen het niet te

weten. Ze houden hun opties open. De meeste respondenten willen

terug naar Polen als daar werk is en als de lonen hoger zijn dan

nu.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden