Utrecht stelt drie gemeenten onder toezicht

0

In 2011 komen drie gemeenten onder financieel toezicht van de provincie te staan. Stichtse Vecht en De Ronde Venen omdat zij een nieuwe gemeente vormen en Vianen om financiële redenen.

De financiële positie van de meeste Utrechtse

gemeenten is, net als voorgaand jaar, nog voldoende gezond. Na 2011 ziet de financiële situatie van een groot aantal

gemeenten er minder rooskleurig uit.

De

gemeenten Stichtse Vecht (samenvoeging van Breukelen, Loenen en

Maarssen) en De Ronde Venen (samenvoeging van Abcoude en De Ronde Venen)

zijn nieuwe gemeenten per 1 januari. Dit betekent dat de gemeenteraad

nog geen begroting heeft kunnen vaststellen. Hierdoor wordt de

wettelijke termijn van indiening van de begroting overschreden.

Vianen

De

gemeente Vianen is als enige gemeente om financiële redenen onder

preventief toezicht gesteld. De gemeente heeft naar het oordeel van de

provincie geen sluitende begroting 2011. Ondanks dat de gemeente werkt

aan concrete voorstellen, is er nog onvoldoende zicht op

bijsturingsplannen die ertoe leiden dat het begrotingstekort wordt

weggewerkt. De provincie zal zich er voor inspannen dat Vianen

maatregelen neemt die leiden tot een financieel gezonde situatie.

Ondanks

de financieel gezonde positie in 2011 blijkt uit de

meerjarenbegrotingen
dat vooral de kleinere gemeenten het vanaf 2012

financieel moeilijk krijgen. Dit komt vooral door de dalende

grondprijzen, het toenemende aantal uitkeringen en de kortingen van het

Rijk. Veel gemeenten zullen in het komende jaar aanvullende

bezuinigingen moeten treffen om een sluitende begroting 2012 vast te

kunnen stellen.

Provinciale taak van toezichthouder
De provincie

heeft als taak financieel toezicht te houden op de kleinere overheden in

de provincie Utrecht. Gedeputeerde Staten hebben de financiële situatie

van de Utrechtse gemeenten getoetst aan de hand van de

(meerjaren)begroting en de jaarrekening. Hierbij hebben zij gekeken of

de begroting van de gemeenten sluitend is op basis van reële

uitgangspunten.

In dat geval kan een gemeente erop rekenen dat de

provincie zich soepel opstelt. De uitgaven hoeven niet vooraf

goedgekeurd te worden door de financiële adviseurs van de provincie,

begrotingsstukken worden enkel ter informatie naar het provinciehuis

gestuurd en er is niet voor elke uitgave provinciale goedkeuring nodig.

Indien er sprake is van een onevenwichtige begroting of overschrijding

van de indieningstermijn, wordt een gemeente onder strenger, preventief,

toezicht gesteld.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden