Varianten RijnGouwelijn onderzocht

1

De onderzoekscommissie van Boele Staal, die door Leiden was gevraagd uit te zoeken of verzet tegen de lijn nog haalbaar was (het antwoord luidde negatief), stelt dat een onderzoek onontbeerlijk is.

Zonder zou het plan volgens de commissie waarschijnlijk sneuvelen bij de rechter, wat veel vertraging zou betekenen.

De provincie Zuid-Holland stemt dan ook in met onderzoek naar drie mogelijke tracés voor sneltram Rijn Gouwe Lijn (RGL) door Leiden

Het moet echter heel raar lopen wil de RijnGouwelijn (RGL) straks tot aan Leiden Centraal het bestaande spoor volgen. Die mogelijkheid wordt nu weliswaar onderzocht, maar alleen omdat Leiden dat graag wil. Gedeputeerde Asje van Dijk hoopt, en verwacht, dat de uitkomst Leiden er eindelijk van zal overtuigen dat de RGL door het centrum moet. “De buitenom-variant is voor ons niet bespreekbaar”, zegt hij.

De provincie zegt verheugd te zijn over het feit dat de gemeente Leiden het verzet tegen de tramlijn staakt en bereid is mee te werken aan de realisatie ervan. Door initiatiefnemer te zijn bij het opstellen van de MER, wil de provincie vaart houden in de realisatie van de RijnGouwelijn. Gezien de uitvoering van de werkzaamheden op het tracédeel tussen Gouda en Alphen aan den Rijn en de lopende aanbesteding, wil de provincie de werkzaamheden aan het MER voortvarend ter hand nemen om zo de mogelijke vertraging in het project ten gevolge van de wens van Leiden om een MER uit te voeren, zo beperkt mogelijk te houden.

Over Auteur

1 reactie

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden