Veilig bouwen in buitendijks gebied

0

Steeds meer gemeenten in Zuid-Holland kijken voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen naar buitendijks gebied. Op 16 februari is in Rotterdam het afsprakenkader ‘buitendijks veiligheidsbeleid’ ondertekend. Hierin staan afspraken die bijdragen aan veilig bouwen in buitendijks gebied.

Omdat klimaatverandering kan leiden tot hogere waterstanden is het

van belang dat bij buitendijks bouwen rekening wordt gehouden met

waterveiligheidsrisico's. Het afsprakenkader 'buitendijks

veiligheidsbeleid' voorziet in een methodiek die gemeenten helpt om deze

risico's inzichtelijk te maken en om maatregelen te treffen die

menselijke slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting voorkomen. 

De gemeenten Rotterdam en Dordrecht gaan de risicomethodiek een jaar

lang testen bij een representatief aantal bestemmingsplanprocedures voor

buitendijkse gebieden. Ook andere gemeenten kunnen een bestemmingsplan

aanbieden voor toetsing. Dit proefjaar is nodig om te bereiken dat het

beleid op een zorgvuldige wijze wordt ingevoerd. Het gebruik van de

risicomethodiek krijgt naar verwachting in 2012 een plaats in de

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.

Ondertekenaars

De ondertekenende partijen zijn gemeente Rotterdam, gemeente Dordrecht,

Havenbedrijf Rotterdam, Stadsregio Rotterdam, Waterschap Hollandse

Delta, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard,

Hoogheemraadschap Delfland, Waterschap Rivierenland en de provincie

Zuid-Holland. De ondertekening had plaats tijdens een conferentie over

buitendijks waterveiligheidsbeleid, georganiseerd door de provincie

Zuid-Holland.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden