Verplicht elektronisch aanleveren verkeersbesluiten

0

Alle wegbeheerders (waaronder gemeenten) moeten vanaf 1 januari 2013 hun verkeersbesluiten elektronisch aanleveren voor publicatie in de digitale Staatscourant.

Vanaf dat moment vervalt de verplichting voor wegbeheerders om hun verkeersbesluiten bekend te maken in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen.

De betreffende wijziging van het Besluit administratieve bepalingen (BABW)   inzake het wegverkeer treedt dan in werking. In dit wijzigingsbesluit is tevens opgenomen dat voor het aanwijzen of opheffen van een bushalte voortaan een  verkeersbesluit nodig is.

Staatsblad

De publicatie van de wijziging van het BABW vindt binnenkort in het Staatsblad plaats. Via onderstaande link kunt u alvast de tekst van de wijziging en de bijbehorende toelichting bekijken, zoals deze aan de Tweede Kamer zijn voorgelegd.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.