Verplichte kavelruil effectiever dan vrijwillige

0

Wettelijke herverkaveling, waar boeren en burgers verplicht aan deel moeten nemen, is vele malen effectiever dan kavelruil, waaraan de deelname vrijwillig is.

Dit blijkt uit recent onderzoek van het Kadaster (pdf), waarin voor het eerst de verschillende instrumenten voor landinrichting met elkaar zijn vergeleken op basis van het percentage geruilde grond.

Uit het onderzoek van het Kadaster blijkt dat bij wettelijke herverkaveling circa 35% van de grond wordt geruild, terwijl dat bij de vrijwillige kaverlruil slechts 5% is. Van de landbouwdoelen wordt bij wettelijke herverkaveling 90 tot 100% gerealiseerd, tegenover slechts 10 to 50% bij vrijwillige kavelruil. Van de overheidsdoelen wordt bij wettelijke herverkaveling 90 tot 95% gerealiseerd, tegenover slechts 40 to 60% bij vrijwillige kavelruil.

Doorlooptijd en kosten
De doorlooptijd van kavelruil en wettelijke herverkaveling is opvallend genoeg vergelijkbaar. De kosten per geruilde hectare voor het wettelijke traject liggen gemiddeld zelfs iets lager dan bij kavelruil. Deze lagere kosten zijn het gevolg van een snelle sobere herverkavelingvariant die recent is ontwikkeld. Dit gebeurt onder meer door verregaande automatisering. Binnenkort kunnen betrokkenen alles zelf via internet organiseren, van inspraak tot het registreren van een pachtcontract.

Verplicht of vrijwillig
Wanneer factoren als kosten per geruilde hectare en daadwerkelijke realisatie van de doelen een doorslaggevende rol spelen in de besluitvorming, dan is wettelijke herverkaveling een goede optie. Dit geeft immers zekerheid over het behalen van de doelen, terwijl het bij kavelruil nog maar de vraag is welk gedeelte van de doelen uiteindelijk kan worden gerealiseerd. Kavelruil zou echter wel een betere optie kunnen zijn wanneer flexibiliteit belangrijker is dan de zekerheid over het realiseren van de doelen of wanneer men de regie aan de betrokkenen in het gebied wil geven.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden