Vlieland en Terschelling beter beschermd tegen water

0

De bebouwing op Vlieland en Terschelling wordt beter beschermd tegen het water. Een groot deel van de eilanden komt officieel binnen de primaire waterkering te liggen. Waar nodig zal de duinenrij daarom versterkt worden.

Op Vlieland wordt tevens het laatste deel van de dijk die het bedrijventerrein bij de jachthaven beschermt, verzwaard. Dat heeft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) besloten, nadat hij vorige maand een werkbezoek aan beide Waddeneilanden bracht. Atsma heeft tevens afspraken gemaakt met Wetterskip Fryslân over blijvende aanwezigheid van Rijkswaterstaat op de eilanden.

De primaire waterkering is de begrenzing waarbinnen de rijksoverheid het hoogste waterveiligheidsniveau garandeert. Aan de zijde van het wad is dat op de eilanden een zeedijk; aan de zijde van de Noordzee is het een zogenoemde ‘zandige waterkering’, of te wel een duinenrug waarvan de hoogte en sterkte bewaakt worden.

In overleg met de gemeenten Vlieland en Terschelling heeft Atsma nu besloten dat deze primaire waterkering een fors stuk richting Noordzee verlegd wordt. Op Vlieland komen daardoor de nieuwbouwwijk, camping Stortemelk en het volledige duingebied met recreatiewoningen binnen de primaire waterkering te liggen. Op Terschelling komen de recreatiedorpen West aan Zee en Midsland aan Zee binnen de waterkering, die voortaan tussen paal 8 en paal 12 de buitenste duinenrij (de ‘zeereep’) volgt.

Bedrijventerrein
Met de gemeente Vlieland heeft Atsma voorts afspraken gemaakt over de bescherming van het bedrijventerrein bij de jachthaven. Dit ligt officieel buitendijks. Er ligt wel een dijk voor de bedrijven, die enkele jaren geleden voor het grootste deel door de gemeente is verhoogd, maar deze biedt niet het beschermingsniveau van de primaire waterkering. Besloten is nu dat Rijkswaterstaat – eigenaar van het laatste deel van de grond waarop de lokale waterkering ligt – deze dijk zal afmaken en versterken.

De achterliggende bedrijven (waaronder aannemers, het tankstation en de gemeentewerf) worden daardoor beter beveiligd tegen hoog water. Deze dijk krijgt echter niet de status van primaire waterkering, dus de gemeente blijft verantwoordelijk voor het beschermingsniveau.
De plannen voor versterking van de duinen en de dijk op Vlieland vergen, afhankelijk van uitvoering en onderhoud, enkele miljoenen euro’s. De investering past binnen de aanpak van het Deltaprogramma, dat tot doel heeft om ons land nu en in de toekomst veilig te houden tegen het water en de stijgende zeespiegel.

Expertise
Een goed beheer van het kustfundament van groot belang. Een samenhang tussen kustlijnzorg, dynamisch kust- en duinbeheer en keringbeheer biedt de beste garanties voor de veiligheid, ook op de lange termijn, vanwege de dynamische situatie op en rond de eilanden. Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat gaan daarom op korte termijn onderzoeken hoe de kennis en expertise van Rijkswaterstaat met betrekking tot het beheer van het kustfundament blijvend benut kan worden op de eilanden.

Atsma: ,,In de verdere gesprekken over de overdracht van de keringen op de eilanden, te beginnen met Terschelling, zullen het Wetterskip en Rijkswaterstaat afspraken maken over een goede taakverdeling aangaande het beheer van het kustfundament , inclusief van het beheer van de waterkerende duinen. Daarbij wordt recht gedaan aan de situatie op de eilanden, en de kennis en expertise van beide partijen zal optimaal worden benut. Dit betekent dat de aanwezigheid van Rijkswaterstaat op de eilanden blijvend gegarandeerd is.’’

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden