Wat zijn de normen voor anti-hagelkanonnen?

0

Anti-hagelkanonnen beschermen gewassen tegen noodweer. Landbouwgemeenten vragen zich af wat de normen zijn voor het gebruik van dit middel.

De kanonnen produceren veel geluid om de hagel te breken en zo de schade te beperken. Ze zouden vergunningsplichtig worden binnen de Wabo; toch is er een motie aangenomen in de Tweede kamer met het verzoek om in het Activiteitenbesluit voor het middel een maatwerkregime te bedenken zodat de anti-hagelkanonnen met een lage drempel zijn toe te passen.

Dit maakt de kwestie net zo ingewikkeld als de voorgaande zin. De gemeenten Tholen en Kapelle melden fracties in de Kamer per e-mail dat reguliere geluidswaarden mogelijk op deze manier worden losgelaten. Willekeur ligt volgens hen op de loer. Zo kan de rechtszekerheid worden geschaad, betogen zij in hun mail. Daarom moet de wetgever duidelijk bieden.

Overigens zijn er juristen die stellen dat het beter is de kanonnen niet in het Activiteitenbesluit, maar in de Algemene plaatselijke verordening op te nemen. Dit om verwarring te voorkomen.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden