Weert wint Innovatie Award 2010

1

De gemeente Weert heeft met MijnStraatJouwStraat de Gemeente.nu Innovatie Award gewonnen. “Dit project maakt voor de inwoners van Weert verschil in hun dagelijks leven”

De andere genomineerden waren Woudenberg en Scherpenzeel (met een gezamelijke inzending) en Hattem.

Weert maakt sinds januari van dit jaar voor elke wijk en elk dorp een leefbaarheidagenda, waarvan de bewoners samen de inhoud kunnen bepalen. Doordat de bewoners meebepalen is er meer draagvlak voor de plannen. De bewoners van de wijken hebben met dit project verschil gemerkt, ze kunnen actief bijdragen en er zijn diverse activiteiten in uitvoering. Mijnstraatjouwstraat is een samenwerking tussen De wijk- en dorpsraden, Wonen Weert, PUNT welzijn, Politie Limburg-Noord en de gemeente Weert.

Juryvoorzitter Rob de Graaf is enthousiast over Weert: “Goed, laagdrempelige en toegankelijke participatie van burgers bij het verbeteren van hun eigen buurt en het besteden van daarvoor bedoelde gelden. Daarnaast was de toepasbaarheid voor andere gemeenten groot, omdat de gebruikte middelen ook voor hen beschikbaar zijn.”

Zonder rompslomp
De jury merkt verder op dat: “Het feit dat er snel geld beschikbaar is voor een initiatief spreekt aan, de budgetten voor wijkaanpak en leefbaarheidsprojecten zijn voor bewoners vaak ondoorzichtig, om deze manier faciliteren de partners de ideeën van burgers zonder rompslomp van procedures om financiële middelen te verkrijgen.”

Naast de Award ontving Weert ook een cheque van de Bestuursacademie Nederland.

Over Auteur

1 reactie

  1. Mart Thijssen op

    Horst aan de Maas kent deze systematiek al een aantal jaren. In onze gemeente stellen de dorpen of wijken zelf een visie op en bepalen vervolgens in overleg met mij met welke zaken ze aan de slag willen in de komende 4 jaar. Dorpen bepalen dus zelf hun prioriteiten. Het opstellen van een visie ondersteunen wij met een subsidie. Er is een procudure opgesteld over hoe we als gemeente omgaan met de actiepunten zoals die door onze 16 dorpen aangedragen worden. Ze hebben een plek in de gemeentebegroting en tijden shet jaarlijkse bezoek van het college aan de dorpen staat de voortgang op de agenda. Voor de uitvoering hebben dorpsraden beperkt middelen (? 8500,– per jaar) en heeft de gemeente structureel ? 125.000,– in de begroitng staan. dit om snel zaken op te kunnen pakken. Een aantal dorpsraden doorlopen hebben dit proces voor de tweede keer doorlopen cq gaan dit binnenkort doen. Ik ben erg tevreden over deze systematiek.