Wie wil het griffierecht verhogen?

3

Burgers, bedrijven en bestuursorganen. Iedereen zal meer betalen voor een gang naar de rechter. Alleen het kabinet lijkt tevreden met een verhoging van de griffierechten.

Het Wetsvoorstel Verhoging Griffierecht is kort geleden ingediend bij de Tweede Kamer. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is al maanden lang bezig met lobbywerk tegen het plan.  

“Uit het voorstel komt wel duidelijk naar voren dat een belangrijke besparing aan rijkszijde wordt gerealiseerd door de kosten van de rechtspraak te verleggen naar andere bestuursorganen en daarmee naar andere overheden”, schreef de VNG aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. “Daarmee worden geen besparingen bereikt.”

Ook de Nederlandse Orde van Advocaten verzet zich tegen het voorstel. “De Orde is van mening dat de toegang tot de rechter voor velen ernstig zal worden belemmerd en voor sommigen zal worden geblokkeerd”, stelt zij in een persbericht. Na eerdere kritiek is het wetsvoorstel aangepast, maar dat vindt de Orde niet genoeg.

Bezuiniging

“De Orde constateert dat het kabinet ook na alle kritiek die er op de plannen is geuit, nog steeds vasthoudt aan 240 miljoen euro bezuinigingen op het griffierecht. De verlaging van enkele tarieven ten opzichte van het eerste voorstel worden nu bekostigd met hogere tarieven elders op het griffierecht.” Ook de Raad van de Rechtspraak is het eens met deze stelling. 

Dan de Raad van State. Deze raad oordeelt dat over het wetsvoorstel in deze vorm niet positief kan worden geadviseerd. Zij adviseert het voorstel daarom niet in deze vorm bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.”

Tarieven

Wat zegt het voorstel over de tarieven voor gemeenten en andere bestuursorganen? Het griffierecht hanteert voor hen een vast tarief:

 • 5.000 euro voor beroepszaken en 12.500 euro voor hoger beroep en cassatie.
 • Bij een toewijzing van een voorlopige voorziening wordt het griffierecht verhoogd met 5.000 euro. In hoger beroep of cassatie is het extra griffierecht 12.500 euro.
 • Het bestuursorgaan is het bedrag verschuldigd als het (hoger) beroep of cassatie gegrond is.
 • Als de burger in het ongelijk wordt gesteld is het bestuursorgaan toch griffierecht verschuldigd als de procedure aan te wijten is aan het bestuursorgaan.

Voor burgers en bedrijven gelden andere tarieven. Er zijn twee basistarieven:

 • Als de regeling verlaagd griffierecht van toepassing is, voor onder meer zaken over huurtoeslagen of sociale zekerheid, gaat het om 250 euro. 
 • Voor andere zaken gaat het op 400 euro.
 • Voor een hoger beroep en cassatie gaat het om bedragen 625 en 1.000 euro.
 • Voor minima gelden lagere tarieven. Hun eigen bijdrage is minimaal 125 euro.

De bedoeling is dat de wetwijziging in juli 2012 van kracht is.

Meer dan 85.000 uitspraken en jurisprudentie is hier te vinden >>

Over Auteur

3 reacties

 1. Hoop geld natuurlijk voor de burger, maar een schijntje in vergelijking met de kosten van een advocaat……
  Daardoor is de gang naar de rechter voor de burger allang niet meer te betalen.

 2. mooie bedragen, dit betekent niet alleen dat de gang naar de rechter heel erg wordt belemmerd maar ook dat de burger veel meer OZB gaan betalen doordat rechtzaken m.b.t. de woz-beschikkingen mogelijk vele tienduizenden euro’s gaan kosten. doordat de kosten aan gemeentekant heel erg oplopen is de kans groot dat de tarieven voor de OZB met eenzelfde gang worden verhoogd.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden