50 Gemeenten aangemeld voor Innovatie Award

1

De inschrijving sluit bijna, dus laatste kans om jouw gemeente naar voren te schuiven. Deze 48 nominaties gingen je voor.

Tijdens de Grote Dag van de Kleine Gemeente (op 28 oktober) wordt de PinkRoccade Innovatie Award 2014 uitgereikt. Vorig jaar won Hulst. Dit jaar zijn er nog meer gemeenten aangemeld voor de prijs. Om welke initiatieven het gaat, lees je hieronder.

Maar denk je nou: ‘daar hoort mijn gemeente ook tussen te staan!’ Dan heb je slechts deze week nog om die innovatie via een kort formulier aan te melden. Een kleine moeite die tot een mooie erkenning kan leiden.

De aanmeldingen voor 2014 (tot nu toe): 

– op volgorde van binnenkomst –

 • Vlieland, Terschelling, Ameland & Schiermonnikoog: Ontheffingen via QR Codes
  Toezichthouders kunnen op straat direct met hun smartphone controleren of de ontheffing geldig is. Proces wordt eerst ingezet voor ontheffing auto en ontheffing kampvuur.
 • Teylingen: doorlopende vergunningen voor jaarlijkse evenementen
  Voor aanvragers is hiervoor een digitaal proces ingericht. Stapels papieren invullen is hiermee verleden tijd. Eenmaal een doorlopende vergunning, dan kan in de jaren daarna volstaan worden met slechts een melding van de datum van het evenement.
 • Stein: Naar de Cloud
  Sinds 2013 wordt ingezet op een Cloudstrategie met als resultaat dat alle kernapplicaties nu in de cloud draaien.
 • Vught: Open broncode
  Vught geeft de complete broncode van haar website met toebehoren vrij, zodat andere gemeenten met minimale inspanningen een werkende taakgerichte website in handen kunnen krijgen.
 • Zwijndrecht & Hendrik Ido Ambacht: vraagsturing sociaal domein
  Integrale financiële nulmeting sociaal domein (voor de 17 gemeenten van Regio Zuid Holland Zuid) uit om vanaf 2015 met echte vraagsturing te kunnen werken, niet uitgaande van de ‘zorgproductie’, maar van datgene wat hun inwoners feitelijk (willen) krijgen. Met dit systeem kunnen na de transities ook de effecten van het integrale steunbeleid (in het hele sociale domein) tot in detail worden gemeten.
 • Ede: telefoongesprekken via Spraakherkenning
  De spraaktechnologie routeert de bellers naar de juiste plek binnen de Gemeente en combineert dit met slimme informatiemeldingen of volledige automatische afhandeling van de gesprekken.
 • Achtkarspelen: versimpeling van de financiële informatievoorziening
  Kostenplaatsen zijn afgeschaft, waardoor er geen onoverzichtelijke interne verrekeningen meer zijn. Tussentijdse bestuursrapportages zijn vervangen door mondelinge mededelingen. En er is een begrotingstool voor het opstellen van coalitieprogramma’s.
 • Eindhoven: Voedselcollectief
  Rechtstreekse levering van en samenwerking met vele boeren en kleine producenten uit de regio. De levering gebeurt door mensen met een psychiatrische achtergrond die opnieuw de arbeidsmarkt op gaan,
 • Haarlem: Project Sterk In Je Netwerk (Sijn)
  Een door de gemeente Haarlem getrokken project om te komen tot een methodiek om systematisch het netwerk rond -in eerste instantie van GGZ- cliënten in kaart te brengen en als tweede stap het formele (professionele) netwerk terug te brengen door het informele/sociale netwerk te versterken.
 • Boekel: Ecodorp
  In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is afgesproken dat in het kader van de Crisis- en Herstelwet ontheffing wordt gegeven op diverse regels uit het Bouwbesluit. Dit maakt het Ecodorp Boekel mogelijk.
 • Amersfoort: Webbased diagnose
  Stadsring51 heeft een webbased diagnose-instrument ontwikkeld voor efficiëntere en effectievere schuldhulpverlening.
 • Horst aan de Maas: Co-creatie
  Een een strategische samenwerking. Samen met de gemeente richten bepalende partners zich op verbetering en ontwikkeling van de ICT-voorzieningen zodat snellere en klantgerichte dienstverlening aan inwoners en bedrijven mogelijk wordt.
 • Lingewaard & Overbetuwe: Burgerparticipatie
  Een nieuwe manier van burgerparticipatie om meningen en ideeën te verzamelen voor beleidsvorming en bezuinigingen en daar met elkaar consensus over te verkrijgen. Via een platform, werkgroepen en fysieke bijeenkomsten met alle belanghebbenden.
 • Hoorn, Enkhuizen, Drechterland, Stede Broec, Opmeer & Medemblik: Eén Westfriese veiligheidsambitie
  een nauwkeurig beeld van de veiligheidsproblemen, commitment van alle partijen door gezamenlijk prioriteiten te stellen en de gezamenlijke aanpak over de gemeentegrenzen heen.
 • Giessenlanden: LED-Verlichting
  Giessenlanden heeft besloten om haar gehele openbare verlichting te vervangen door LED-Verlichting. De doelstelling is om met deze reconstructie zowel energieverbruikskosten als beheerkosten te verlagen.
 • Helmond: ZeG Toekomst!
  De zorg- en gemaksdiensten (ZeG) zijn bedoeld voor inwoners met (tijdelijk) onvoldoende eigen kracht die geen beroep kunnen doen op een sociaal netwerk. Hierdoor kunnen kwetsbare inwoners, zo nodig met een steuntje in de rug, langer blijven meedoen en zelfstandig blijven wonen.
 • Purmerend: e-Facturatie
  Volledige digitalisering en automatisering van de verwerking en administratie van facturen. Onder voorwaarde dat alle (MKB)leveranciers mee kunnen doen.
 • Rotterdam: E-veiling
  Digitale veiling voor de inkoop van openbare verlichtingsarmaturen waar toegelaten leveranciers op verschillende kavels ‘bieden’.
 • Vlaardingen & Schiedam: Overlijdensaangifte
  Digitale overlijdensaangifte door uitvaartondernemers is ook voor burgeres een verlichting.
 • Leidschendam-Voorburg: Interactieve Projectrapportage
  De gemeente heeft een digitale interactieve projectrapportage ontwikkeld. Dankzij deze rapportage worden er in veel minder tijd met minder inzet meer actuele en meer accurate rapportages opgeleverd. Daarnaast zit de echte winst zit in de manier waarop er wordt samengewerkt.
 • Den Bosch: Droomstad Den Bosch
  Het doel van het online en offline platform Droomstad Den Bosch is om mensen meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun stad en om ideeën, mensen en middelen met elkaar te verbinden en dit zichtbaar te maken. Droomstad Den Bosch geeft een impuls aan stedelijke ontwikkeling en de economie van de stad.
 • Amsterdam: het groepsgewijs begeleiden van klanten met een bijstandsuitkering
  Filosofie achter deze aanpak is de methode van Appreciatieve Inquiry. Dit betekent letterlijk: Waarderend Onderzoeken.
  Kijk nu eens niet naar problemen, obstakels en verbeterpunten maar richt je op het vermogen van mensen om te groeien en te bloeien.
 • Den Haag: Duurzaamheid door Haagse wijken
  De regeling blinkt uit in eenvoud. Met deze regeling zijn inwoners van Den Haag namelijk zelf aan zet. Zij ontvangen een budget om duurzame plannen, ideeën en dromen voor hun wijk in een projectplan uit te werken.

Ook een initiatief aanmelden?

Dat kan vóór 15 september eenvoudig en snel via dit formulier >>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

 1. . Het kan beter op

  Innovaties waar de burger iets aan heeft moet tellen. De rest vd innovaties is prestige met nul waarde. Alle burgers moeten beseffen dat gemeente veel doen om het ict nivo te vergroten. Meer speelgoed bedekt de toegevoegde waarde voor de burger. Kosten van gemeenten kunnen moeten naar beneden. Te beginnen met taakafstoting!