Aandacht voor agressie en geweld blijft nodig

1

Minister Plasterk roept gemeenten op om aandacht te houden voor de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak, bijvoorbeeld bij publieksbalies en sociale diensten.

Dit doet hij in een brief aan alle gemeenten waarin hij gemeenten prijst die afgelopen jaar hun beleid hebben verbeterd.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in diverse sectoren gecontroleerd of werkgevers hun werknemers voldoende beschermen tegen agressie en geweld. Bij de eerste inspectie in 2012 schoot 56 procent van de onderzochte gemeenten hierin nog tekort. Bij de laatste inspectie blijkt dat al deze gemeenten dit nu goed geregeld te hebben, op vier na.

Borging aanpak werkgevers

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt werkgevers in de publieke sector met het programma Veilige Publieke Taak (VPT) en het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak. Het programma richt zich dit jaar op de borging van de aanpak bij werkgevers.

In mei komt een nieuwe website met veel informatie en instrumenten voor werkgevers, slachtoffers, politieke ambtsdragers en anderen. Later dit jaar gaat de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van start in samenwerking met brancheorganisaties, werkgevers en vakorganisaties. Ook in 2015 wordt de jaarlijkse monitor Veilige Publieke Taak uitgevoerd naar aard en omvang van agressie en geweld én de uitvoering van maatregelen daartegen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

  1. Goed dat ze er zijn, dit soort initiatieven. Nu worden voor dit jaar een nieuwe website, een campagne, een monitor en maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Hopelijk gaan deze ook in op het voorkomen van agressie en geweld tegen overheidsfunctionarissen. En wordt niet, zoals al zo vaak gedaan, het paard achter de wagen gespannen. Paul Vreeke, APAPS, Gouda